ZB 06-06-2021

GEBED VAN DE WEEK

God van alle mensen,

Naar uw beeld en gelijkenis,
mannelijk en vrouwelijk,
hebt U ons geschapen.
Wat een wonder is dat!

We danken U,
dat U op die manier zichtbaar bent
voor ons
in elke medemens
die wij ontmoeten.

Help ons
om respectvol om te gaan
met elkaar
en met al uw mensenkinderen
die U op onze weg brengt.

Leer ons leven in uw Geest
opdat wij uw Naam hoog houden!

Zondag 6 juni 2021