ZB 07 aug. 2022

GEBED VAN DE WEEK

Liefdevolle God, U komt ons nabij
in de verhalen die over U opgetekend staan.
Verhalen waarin wij ons leven weerspiegeld zien.
Onze hoop en onze wanhoop,
onze liefde en onze eenzaamheid,
onze macht en onze onmacht.
Oorlogen die we hebben uit te vechten,
in en buiten onszelf.

Verhalen waarin we uitgenodigd worden,
aangemoedigd, uitgedaagd,
om van Uw aarde een leefbare aarde te maken.
Waar genoeg is voor een ieder,
niemand zich verheft boven de ander,
waar oog en oor is voor elkaar.

God ik bid u, dat deze verhalen
mij steeds weer tot inspiratie zijn
om het goede te doen
en om het uit te houden.

Zondag 7 augustus 2022,

Deventer boekenmarkt