ZB 08-05-2022

ZB 08-05-2022 bijlage Amnesty 1 (1)

GEBED VAN DE WEEK

Eeuwige, ik ken geen god die het U nadoet:
mensen roepen tot vrijheid,
weg uit het land waar angst regeert.
Ik voel mij niet altijd vrij,
klem als ik kan zitten
tussen teveel dingen, taken en mensen.

Leven en werken kan veeleisend zijn.
Maar bang hoef ik niet te zijn.
Wat bén ik een vrij mens,
levend in een land waar vrede is,
waar onrecht aangeklaagd kan worden,
waar meningen geuit mogen worden.

God, houd mij dicht bij uw vrijheid –
die verantwoordelijkheid met zich meebrengt.
Zolang er nog mensen in angst moeten leven
wil ik niet achteroverleunen.
Blijf roepen God –
tot geen mens meer bang hoeft te zijn.

4e zondag van Pasen – 8 mei 2022