ZB 09 mei 2021

GEBED VAN DE WEEK

Eeuwige,
U bent er een meester in
om verbonden te blijven
met uw schepping, met mensen.
Ook met mij?
Ook met mij.
Zo wil ik het geloven.

Kijk ik met de leerlingen van Jezus omhoog
als Jezus aan hun oog onttrokken wordt
tot in uw hemel,
dan voel ik de ontreddering mee.

Kom mij tegemoet
als ik verbonden wil blijven met Jezus, met U,
maar dan ook met mensen om mij heen.
Mensen die een beetje uit beeld zijn geraakt
in deze ontredderende tijd.

Open mijn hart en ziel
voor hernieuwde verbondenheid.

6e zondag van Pasen 9 mei 2021