ZB 07 febr. 2021

Amnesty schrijfactie februari 2021

GEBED VAN DE WEEK

Eeuwige,

U die ons mensen in het leven roept,
breng ons nader tot elkaar.
Er gaat geen dag voorbij of ik besef
dat mensen mensen nodig hebben
om elkaar tot leven te brengen.

Soms ben ik het
die overeind geholpen moet worden.
Help mij dan over de schaamte heen.
Dan weer kan ik er misschien voor een ander zijn.
Het hele spel van ontvangen en geven, Heer,
leer het mij, om het ontspannen te spelen.

Wekt Gij de kracht in mij, in ons allemaal,
de kracht die ons oog geeft voor elkaar
en ons zorgzaam maakt.
Zoals Jezus het in gang heeft gezet,
zo wil ik hem volgen.

Zondag 7 februari 2021