ZB 13-06-2021

GEBED VAN DE WEEK

Goede God,
De zomer is in volle gang.
Bermen bloeien uitbundig,
weilanden liggen er vers gemaaid bij,
mensen ruiken de vrijheid.
Ook ik geniet van dit alles!

God, U kent mij,
U weet dat het leven nooit één kleur heeft.
Er huist ook weemoed in mij
om wie en wat ten einde loopt.
Mensen die het leven moeten laten.
En anders: een goede tijd
die op een kantelpunt staat.

Laat mijn gebed vandaag uitgaan
naar wie dit zo meemaken
en naar heel uw gemeente,
zo verbonden in geloof, hoop en liefde.
Blijft Gij de dragende grond van ieders bestaan,
ook van ons samen.

Zondag 13 juni 2021