Eén maal per 2 jaar wordt een Bazaar gehouden in de Ontmoetingskerk ten behoeve van het onderhoud van de kerk.

Beste mensen,
Het duurt allemaal nog wel even voor de volgende BAZAAR er is maar toch bij deze een bericht van de BAZAARCOMMISSIE.
Zoals velen misschien weten wordt op dit ogenblik,  onze OPSLAG VILLA van de BAZAAR verbouwd althans deze keer de voorkant van het gebouw.
In 2017 is de achterkant al vervangen in samenwerking met de firma REON en veel vrijwilligers van onze kerk. Nu is dus de voorzijde, ook in samenwerking met de firma REON, aan de beurt. REON is ingehuurd voor het specialistische werk, o.a. staanders en steunbalken plaatsen.
Verbouwen is mooi maar het moet wel veilig zijn en blijven vandaar deze keus. Maar uiteraard doen we ook veel werk met
vrijwilligers dat heel veel scheelt in kosten. Maar juist dit is de reden van dit bericht.
Omdat deze verbouwing zoveel kost, willen we als COMMISSIE graag eerder met de WENSZUIL beginnen om zoveel mogelijk financiële middelen terug te krijgen.
Als u dit bericht leest zal in de hal van de kerk de WENSZUIL weer staan en zullen Cees Rijksen en Tinus Pater dit weer coördineren.
U kunt weer KLEINE KLUSSEN noteren die bij u als gemeentelid thuis al heel lang gedaan moeten worden, maar waar u niet aan toe
komt /of zelf niet kunt uitvoeren.

Schroom niet, hoe meer vraag hoe harder wij op zoek gaan naar HANDIGE HANDEN die mee kunnen helpen uw klus te klaren.
Voor vragen of dingen die onduidelijk zijn kunt u contact opnemen met Cees Rijksen tel. 0622957759 of Tinus pater tel. 0651836026.
Ook bij deze heren kunt u terecht als u voor een klus betaald heeft. Zij zorgen voor de afhandeling hiervan richting onze penningmeester.
Hartelijke groet Cees Rijksen en Tinus Pater.

 

 

 

De Bazaarcommissie bestaat uit de volgende leden.

 

Tinus Pater

Mezenlaan 124

06-51836026

ta.pater@outlook.com

voorzitter

 Ad Verveld

Breukinklaan 12

0313-416872

 

verveld7@kpnplanet.nl

penningmeester

Koos de Ruijter

Meidoornlaan 136

06-30401424

ruijter136@gmail.com

secretaris

Paul Boer

Adm.Helfrichlaan 21

0313-421301

boerpb@xs4all.nl

 

Marianne Gee

Zuider Parallelweg 58A

0313-414537

 

mafgeeboerman@hotmail.com

 

Herman Broeze

Vogelplantsoen 220

0313-415088

hermanbroeze@kpnmail.nl

 

Lejon Maaskant

Imboslaan 110

0313-414607

lejon@lehen110.nl

 

 

 

De Bazaarcommissie