Bericht van de Bazaarcommissie:

De commissie heeft besloten om de Bazaar 2020 te verplaatsen naar november 2021. De reden hiervoor is het rondwarende Coronavirus en de verwachting dat we het gehele jaar rekening moeten houden met de anderhalve-meter maatregel opgelegd door de overheid. De inzameling van spullen wordt ook verschoven naar volgend jaar. Dus zal er dit jaar geen inzameling zijn in Villa Bazaar

 

 

De Bazaarcommissie bestaat uit de volgende leden.

 

Tinus Pater

Mezenlaan 124

06-51836026

ta.pater@outlook.com

voorzitter

 Ad Verveld

Breukinklaan 12

0313-416872

 

verveld7@kpnplanet.nl

penningmeester

Koos de Ruijter

Meidoornlaan 136

06-30401424

ruijter136@gmail.com

secretaris

Paul Boer

Adm.Helfrichlaan 21

0313-421301

boerpb@xs4all.nl

 

Marianne Gee

Zuider Parallelweg 58A

0313-414537

 

mafgeeboerman@hotmail.com

 

Herman Broeze

Vogelplantsoen 220

0313-415088

hermanbroeze@kpnmail.nl

 

Lejon Maaskant

Imboslaan 110

0313-414607

lejon@lehen110.nl

 

 

 

De Bazaarcommissie