Bazaar 2022

Op 7 en 8 oktober van dit jaar zal de uitgestelde 14e editie van de kerkelijke Bazaar weer plaatsvinden. Dat is goed nieuws, wij zijn er erg blij mee, dat het Breed Moderamen ons toestemming heeft gegeven de activiteiten voor de organisatie weer aan te slingeren.
De opbrengst van de Bazaar zal weer ten goede komen aan de Ontmoetingskerk en haar gemeente. Wij hebben gevraagd of we de opbrengsten mogen opdragen aan de verbetering van het geluid in de kerk en het noodzakelijke herstel van het orgel. Daarmee hebben we instemming. Daarom is onze leus voor deze 14e editie van de Bazaar:

Beeld en geluid optimaliseren: helpt u mee de bazaar dit te realiseren?

Er zijn wel een paar drempels: wanneer de pandemie ons verplicht de Bazaar af te blazen, doen we dat. Maar we gaan gewoon beginnen!
We starten de inzameling bij de Villa, ons bijzondere adres. We zullen op een aantal vrijdagen en zaterdagen open zijn.
Om een goede verkoop te garanderen, vragen wij u alleen complete, hele en bruikbare spullen aan te bieden. Geen oude elektronica, geen oude pc’s, geen halve meubelen, geen kapotte dingen. Begrijpelijk, toch?

Inzameling op:
Vrijdag 25 februari 9.30 – 12.00 uur
Vrijdag 11 maart 9.30 – 12.00 uur
Zaterdag 12 maart 13.30 – 15.30 uur
Vrijdag 25 maart 9.30 – 12.00 uur
Vrijdag 8 april 9.30 – 12.00 uur
Zaterdag 9 april 13.30 – 15.30 uur

Wanneer u iets wilt vragen aan de commissie zijn de volgenden beschikbaar voor informatie:

Tinus Pater (voorzitter) 06 51836026,

Paul Boer (chef inzameling) 0313-421301 

Arien IJzerman (secretaris) 06 40740936