Bericht van de Bazaarcommissie:

De commissie heeft besloten om de Bazaar 2020 te verplaatsen naar november 2021. De reden hiervoor is het rondwarende Coronavirus en de verwachting dat we het gehele jaar rekening moeten houden met de anderhalve-meter maatregel opgelegd door de overheid. De inzameling van spullen wordt ook verschoven naar volgend jaar. Dus zal er dit jaar geen inzameling zijn in Villa Bazaar

 

 

De Bazaarcommissie bestaat uit de volgende leden.

 

Tinus Pater

ta.pater@outlook.com

06-51836026

voorzitter

 Ad Verveld

verveld7@kpnplanet.nl

penningmeester

Koos de Ruijter

ruijter136@gmail.com

secretaris

Overige commissieleden

Paul Boer

Marianne Gee

Herman Broeze

Lejon Maaskant

 

 

De Bazaarcommissie