Nieuws vanuit de Werkgroep Kerk in Actie Dieren – Spankeren e.o.
Na een vergadering op 9 maart zijn de volgende punten te melden:

Paasgroetenactie
Deze actie is dit jaar anders uitgevoerd i.v.m. Corona.
Dankzij de inzet van de Werkgroep heeft toch een aantal gemeenteleden deelgenomen aan deze actie, zowel in Spankeren e.o. als in Dieren.
Waardering is uitgesproken voor de opzet en uitvoering, waarvoor dank.
De gevangenen zullen met Pasen blij verrast zijn met een groet.
Door financiële bijdragen zijn de kosten betaald en het overige bedrag, € 135,16 is overgemaakt t.b.v. ons project voor Colombia. Hartelijk dank voor deelname aan de actie en gulle giften.

Koffiestop na 1e vesper op maandag 29 maart a.s.
Helaas zal deze vesper online moeten worden gehouden; er mag maar een heel beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Dit zijn de medewerkers aan de dienst en de Werkgroep Kerk in Actie Dieren – vesper en koffiestop in Spankeren
Via de digitale weg kan op maandag 29 maart om 19.00 uur de eerste vesper in de 40-dagentijd worden meebeleefd. De (koffie)stop zal aansluitend ook digitaal worden uitgezonden. Wij hebben al informatie over het project in Colombia via landelijk Kerk in Actie ontvangen. Digitaal zal er iets verteld worden, waar we samen over kunnen nadenken en wellicht is er via internet gelegenheid om vragen te stellen aan de medewerker van landelijk Kerk in Actie.
De Koffiestop wordt georganiseerd door de werkgroep Kerk in Actie Dieren – Spankeren e.o. van de Protestantse gemeente en de M.O.V. groep Dieren / De Steeg van de RK-parochie(werkgroep Missie, Ontwikkelingshulp en Vrede).

Gemeenteconcert
Na het afblazen van het gemeenteconcert vorig jaar i.v.m. Corona hebben wij goede hoop gehad dat het dit jaar zou kunnen worden georganiseerd.
Zoals het er nu naar uitziet zal ook dit jaar dit muziekfestijn niet door kunnen gaan.
Als werkgroep hebben we vooruitgekeken en nu een voorlopige planning gemaakt voor dit concert voor volgend jaar. Datum: 15 mei 2022, zondag Cantate.
Dat is wel iets om naar uit te kijken.

Opstart Kerkmarkt
We staan te popelen om weer iets te gaan organiseren. De commissie Kerkmarkt is bij elkaar geweest om te bezien hoe en wat er kan.
We hopen zò dat deze ontmoetingsmogelijkheid dan is te realiseren. Voorlopig gaan we er van uit dat dezelfde opzet als vorig jaar gehanteerd kan worden.
Leveranciers, wij kijken dan weer uit naar jullie groente, fruit, etc.
De geplande data voor de kerkmarkt zijn iedere vrijdag vanaf 16 juli t/m vrijdag 17 september van 10.00 – 11.30 uur in/om de Ontmoetingskerk in Dieren.
Meer informatie volgt t.z.t.

Duurzaamheid
Er zijn lichtpuntjes
Laatst las ik in de krant dat er veel minder afval op het strand wordt gevonden, mede dankzij minder plastic, o.a. minder gebruik van boodschappenzakjes etc.
Er zijn nog wel positieve dingen te vinden ook in deze lastige tijd.
We worden erop gewezen papieren zakken te gebruiken; maar hieraan kleeft dan weer een nadeel omdat er o.a. nog steeds veel bomen voor moeten worden gekapt. Het meest praktisch is toch altijd zelf een (herbruikbare/duurzame) tas mee te nemen.
We blijven ons inzetten voor een betere wereld.

Duurzame tip(s):
* Goed gebruik maken van water
Het voorjaar is begonnen; we gaan de tuin weer aanpakken. Denk aan
het gebruik van water. Plaats zo mogelijk een regenton om regenwater
op te vangen en hier de planten mee te begieten.

 

 

* Eerlijke kleding
Als groene kerk wil je duurzame keuzes maken. Als kerk, maar ook als leden van die kerk. Welke keuzes maken we als het op onze kleding aankomt? Willen we onszelf de vraag stellen: wie heeft mijn kledingstuk gemaakt en heeft die persoon daar ook een eerlijke prijs voor gekregen?
Wanneer de winkels straks weer opengaan en we denken aan uitbreiding van onze garderobe is het een goed moment om hier eens bij stil testaan. Veel kleding, ook wel fast fashion genoemd, wordt gemaakt onder gebrekkige arbeidsomstandigheden. Dat is helaas niets nieuws. Maar gelukkig zijn er steeds meer kledingmerken en winkels die hun best doen om ‘eerlijke’ kleding in te kopen die is gemaakt onder menswaardige omstandigheden. Deze markt is in opkomst en het voorheen stoffige imago wordt steeds beter doordat het aanbod aan hippe merken groeit! De prijzen liggen mogelijk iets hoger dan je gewend bent bij ketens, maar door slow fashion te kopen betaalt iedereen – van maker tot drager – de eerlijke prijs.
Zie voor meer informatie o.a.: www.Fairwear.org of www.goedewaar.nl
Als iedere Nederlander één kledingstuk minder koopt, heeft dat meer klimaatimpact dan bijv. een jaar lang vegetarisch eten door alle Rotterdammers.

Colombia – ons nieuwe project
Meer dan een miljoen kinderen in Colombia moeten werken. In de sloppenwijken van Bogotá helpen kinderen hun ouders vaak om aan inkomsten te komen.
Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die deze kinderen cursussen biedt en hen weerbaar maakt om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten. De kinderen krijgen informatie over hun rechten, leren samen te werken, conflicten op te lossen en krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen.
Wilt u ons project financieel steunen dan kan een gift worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer: NL75INGB0000962850 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerkgemeenschap Dieren onder vermelding van ‘Colombia’.
We ontvingen in de maand februari van diverse gemeenteleden uit Dieren en Spankeren giften voor Colombia, te weten 1 x € 10,–, 1 x € 25,– en 1 x € 50,–.
Alle gevers hartelijk dank!

Namens de Werkgroep mag ik iedereen gezegende Paasdagen en alle goeds voor de komende tijd toewensen, Ria van Voorst-Lockhorst