Nieuws vanuit de Werkgroep Kerk in Actie Dieren – Spankeren e.o.

 

Voor alle mensen de allerbeste wensen voor het pas begonnen jaar. Wij blijven geloven dat er betere tijden komen en dat we onze plannen kunnen verwezenlijken.
Wij houden iedereen op de hoogte.

Totaal opbrengst cheques ‘Ik buurt mee’ – we hebben de € 3.000,– gehaald.
Heel veel mensen hebben ons cheques gedoneerd waarmee we erg blij zijn.
We hopen dat we tijdens de volgende Kerkmarkt kramen met luifel hebben om artikelen en medewerkers droog/koel te kunnen houden en wat fijn dat we voor heel veel kinderen de komende zomer een “Verrassings Vakantietas” kunnen schenken.

Colombiaans hapje (empanada) te koop bij dienst van 30 januari


Op zondag 30 januari is er weer een Anders-Vieren-dienst, en deze maal staat ons project in Colombia daarbij in de aandacht.
Jongeren van onze gemeente hebben een tijdje terug empanada’s gebakken met jongeren uit Colombia. Hun enthousiasme willen we graag met jullie delen! En naar goed Colombiaans gebruik gaat dat natuurlijk gepaard met een lekker hapje.
In de dienst kunt u een bod uitbrengen op setjes van 4 empanada’s. En u voelt al wel aan: net als in de echte wereld is er sprake van schaarste en als je meer biedt, dan heb je meer kans om je buik te vullen … Zonder gekheid: de opbrengst is voor ons project.
De empanada’s worden bij u thuisbezorgd, met een kleine uitleg over hoe u ze op kunt warmen en serveren.
We weten dat er altijd veel gemeenteleden de diensten digitaal volgen in deze tijden. We rekenen op jullie allemaal. We horen tijdens de dienst hoe we ons kunnen melden voor een bestelling.

 

Opbrengst statiegeld actie bij AH
De opbrengst is nog niet bekend bij het schrijven van dit stukje omdat we nog een week langer hebben kunnen sparen. Dat is voor ons project natuurlijk alleen maar fijn.
In het volgende nummer van Kerknieuws hopen we een mooie opbrengst te kunnen melden.

Groene kerken en moskeeën
Artikel van Adrie van Heerden (lid Werkgroep KiA) over gehouden lezing op 16 oktober 2021 Ontmoetingskerk

Biodiversiteit rond kerken
Rondom kerken en moskeeën liggen, soms grote, tuinen. Wat groeit en bloeit daar eigenlijk.

De Ontmoetingskerk is een groene kerk, wat te zien is op een bordje bij de ingang. Dit houdt in dat er met beheer en gebruik van de kerk rekening wordt gehouden met natuur en milieu. In het kader van “Groene kerken en moskeeën” is er vanuit een landelijke week een lezing gegeven over biodiversiteit rond kerken en moskee in Dieren. Omdat het plan voor de lezing laat is opgepakt, was er een beperkt bezoek uit de kerken en moskee. Daarom hier een samenvatting.

Allereerst belangrijke begrippen.

Wat is een ecosysteem en wat is biodiversiteit.
Een ecosysteem is een complex van planten en dieren die een samenhang vormen met hun omgeving. Dat kan groot zijn zoals b.v. een rivier waarbinnen een uiterwaard een deelecosysteem is. Maar ook in het klein zijn er ecosystemen als b.v. één boom of een vijver.
Biodiversiteit is het aantal organismen (planten en dieren) die binnen een ecosysteem leven in onderlinge samenhang. Je kunt het vergelijken met een jengatoren. Er kunnen stukjes weggenomen worden zonder dat de toren valt. Maar eens zal de toren instorten als er te veel of een heel cruciaal blokje verdwijnt. Een jengatoren moeten we zelf opbouwen. De natuur kan dat (al of niet met behulp van mensen) zelf. Door een tuin op een gevarieerd en met de juiste soorten in te richten kan er een grote biodiversiteit ontstaan. Dat kan door het aanleggen van verschillende milieus als rotstuin, vijver, verschil in beheer b.v. deel minder maaien, maar ook de keuze van welke bomen struiken en planten poot ik in de tuin.

Welke soorten kunnen goed bijdragen aan biodiversiteit. Van belang is, met name bij bomen en struiken, hoe lang een soort al in Nederland voorkomt. Zo komen zomereiken ruim voor bewoning al in Nederland voor en is de Amerikaanse eik ingevoerd. Het aantal organismen die gebruik maken van die bomen is dan ook heel verschillend. Zo zijn er 423 soorten bekend die gebruik kunnen maken van de zomereik en 12 op de Amerikaanse eik. Ook is het bij bloeiende planten van belang dat er door het seizoen heen verschillende soorten bloeien. Zo zijn pinksterbloemen vroege bloeiers en klimop juist laat. Hierdoor is het hele jaar door voedsel te vinden. Ook kan de biodiversiteit geholpen worden door nestel- of rustgelegenheid van dieren door nestkastjes voor vogels, vleermuiskasten en insectenhotels.

Wat is er nu te vinden.
In Dieren is een vlugge inventarisatie gemaakt van planten en mossen.
Aantal soorten in de tuinen per groep Ontmoetingskerk Emmaüskerk Selimiye moskee totaal
Bomen, struiken totaal 22
Grassen totaal 20
Planten van grasland totaal 69
Planten van ruigten totaal 22
Mossen totaal 14
totaal 147
De resultaten staan in de tabel en laten zien dat er best al veel te vinden is. (Ter vergelijking: een proefvlak van 2×2 meter in de Soerense Broek tot 45 soorten.) N.a.v. hiervan worden ideeën uitgewerkt. Heeft u ideeën of lijkt het u leuk de biodiversiteit te onderzoeken of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Adrie van Heerden. Tel. 0612666186 of email: aheerden10@kpnmail.nl

COLOMBIA ons project

Rond de feestdagen hebben wij goede wensen uitgewisseld 

Bedankje/kerstgroet vanuit Dieren naar Colombia i.v.m. bakken empanada’s

Nieuwjaarswens vanuit Bogotá / Colombia

Blijdschap, vriendschap, liefde en solidariteit

In 2021 omhelsden we elkaar weer, en beseften opnieuw dat het leven mooier is als we samen zijn
In 2022 blijven we elkaars hand vasthouden, in blijdschap, vriendschap, liefde en solidariteit blijven we zo verbonden
Vrolijk wensen we je: fijne feestdagen. Dank dat jullie samen met ons bouwen aan een nieuwe werkelijkheid.
Fundacion PT

De Werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o. zet zich de komende jaren in voor dit project. Helpt u mee?

Wilt u een gift overmaken voor ons project dan kan dit op het volgende rekeningnummer: NL75INGB0000962850 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerkgemeenschap Dieren onder vermelding van ‘Colombia’.
In de maand december zijn diverse giften ontvangen; in totaal € 120,– waaronder een gift van een deelnemer aan de ontmoetingsmaaltijd.

Verder ontvingen wij via de Stichting Projectactie gemeente Rheden een subsidie
n.a.v. onze activiteit Kerkenmarkt en het bakken van empanada’s voor de Colombiamaaltijd. De subsidie bedraagt € 1.000,–.
Doel van de Stichting is “In het kader van het proces tot mentaliteitsverandering ten aanzien van menselijke gelijkwaardigheid, financiële en/of materiële steun te geven aan organen en/of instellingen welke actief bezig zijn met projecten voor verbetering van het welvaartspeil en welzijn van minder bedeelde bevolkingsgroepen, met name in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.”
De Werkgroep is heel blij met deze subsidie, zeker nu deze stichting is/wordt opgeheven.

Hartelijk dank voor alle giften die wij steeds weer ontvangen voor ons project.
Dat stimuleert ons om enthousiast verder te gaan.
Wie iets wil vragen kan informatie krijgen via kerkinactie@pkndieren.nl of tel. 421510. Christine Schellevis, secretaris, kan u vast verder helpen.

Namens de hele werkgroep mag ik u en jullie onze wens doorgeven dat wij uitzien naar een beter jaar, Ria van Voorst-Lockhorst, publiciteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ik buurt mee’ cheques
De Werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o. bedankt alle gevers voor de gulle medewerking.
Door deze actie kunnen wij komende zomer veel vakantietassen doneren.
Ook zijn we zo in de gelegenheid geschikte kramen voor de Kerkmarkt aan te schaffen. T.z.t. laten wij hierover meer horen.

 

Colombia maaltijd vrijdag 19 november 2021 in de Ontmoetingskerk
De maaltijd kon helaas, door corona, niet doorgaan.
Empanada’s bakken met Colombia
Wel heeft een digitale ontmoeting gehad tussen jongeren van onze gemeente en jongeren van ons project in Colombia. Heel bijzonder: via zoom kregen we uitleg hoe we empanada’s kunnen maken. Of ze even goed zijn als de Colombiaanse, zullen we later weten. De empanada’s zijn ingevroren tot een later moment. Heel leuk, deze ontmoeting!

We hopen op 22 april a.s. de beloofde maaltijd alsnog te kunnen bereiden. Houdt onze berichten in de gaten.

 

 

 

Nieuw spaaractie voor kinderen in Colombia – Bogotá
De hele maand december kunnen we bij Albert Heijn in Dieren de bonnen van het statiegeld sparen voor ons project in Colombia.
Wie hieraan mee wil doen kan de statiegeldbonnen inleveren bij de lege flessen automaat in Albert Heijn te Dieren. Bij de inleverautomaat hangt een affiche met info over het project.
Heel fijn dat Albert Heijn ons hierin steunt door deze actie mogelijk te maken.
Ook is dit een goede manier om mee te werken aan het beperken van afval wat nog gerecycled kan worden.
Daar doen we toch allemaal aan mee?

Duurzame tips
Samen eerlijk eten – duurzame recepten – het hele jaar rond
Deze keer willen wij jullie allemaal attenderen op de website www.eerlijketen.nl
Op de site is aandacht voor koken rond:
 het kerkelijk jaar, met recepten ook uit andere Europese landen en streek-tradities
bijbelteksten en thema’s waarbij ook aandacht is voor de joodse en arabische
keuken
 seizoensproducten met het oog op duurzaamheid
Met duurzame recepten bedoelen we recepten:
 met groenten en vruchten die bij het seizoen passen en zo mogelijk vers uit de vollegrond in de eigen omgeving komen.
 met ingrediënten die, wanneer ze van buiten Europa komen, zoveel mogelijk via Fair Trade, natuurvoedingswinkels en wereldwinkels te verkrijgen zijn
 die zonder al te veel energie te bereiden zijn
 die sober en smakelijk zijn
We hopen dat de informatie ook voor al die mensen die zo zorgvuldig mogelijk met de aarde om willen gaan, in huislijke kring of daarbuiten, een handreiking en inspiratiebron mag zijn.
Laat ons eens weten welke recepten jullie gebruikt hebben en wat jullie ervaring is.
Misschien kunnen we elkaar zo enthousiast maken.

Colombia – ons project
We willen jullie graag op de hoogte houden over ons project in Colombia en vertellen u meer over het werk van de organisatie FPT in Colombia, dat onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie. Deze stichting steunt (werkende) kinderen die opgroeien in een gewelddadige wijk in Bogotá. Hier volgt verhaal van Laura (verkorte versie – zie meer info via www.kerkinactie/colombia)
Laura’s moeder werkt ’s nachts op de markt en Laura leert thuis tijdens de pandemie; zij moet ’s nachts op haar kleine broertje passen.
Als je 9 jaar bent en ‘s nachts alleen op je babybroertje moet passen, omdat je moeder moet werken, kun je wel wat hulp gebruiken. Sinds een aantal maanden doet de 9-jarige Laura gelukkig regelmatig mee met allerlei activiteiten van het centrum Stichting Kleine Arbeider (FPT) in Colombia. Daar kan ze weer even kind zijn. Daar kan ze haar verhaal kwijt. Laat kinderen zoals Laura er niet alleen voor staan.
Help Laura haar geluk en verdriet te delen
Laura vertelt: “De gelukkigste dag van mijn leven was toen mijn broertje geboren werd. Ik mocht hem toen alleen kusjes geven en nog niet optillen. Ik hou heel veel van hem. Ik ben er altijd voor hem.” Laura’s droom is om dierenarts te worden, want ze houdt erg van dieren. Als haar gevraagd wordt wat haar verdrietig maakt, begint ze te huilen. Ze wil er niet over praten.
Zo jong er alleen voorstaan. Dat mag geen kind overkomen.
Bedankt voor uw steun voor kinderen als Laura in Colombia.

De Werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o. zet zich de komende jaren in voor dit project.
Dankzij uw steun aan Kerk in Actie gaan kinderen zoals Laura een betere toekomst tegemoet. Helpt u mee?

Voor ons project kan een gift worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer: NL75INGB0000962850 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerkgemeenschap Dieren onder vermelding van ‘Colombia’.

-In november is een gift van € 34,55 binnengekomen t.b.v. ons project.
-De netto-opbrengst van de fruitbakjes op Dankdag van Dieren en Spankeren voor Colombia
bedraagt € 430,53, inclusief giften voor deze actie. Een geweldige actie!
Hartelijk dank voor alle giften die wij steeds weer ontvangen voor ons project.

Wie iets wil vragen kan informatie krijgen via kerkinactie@pkndieren.nl of tel. 421510. Christine Schellevis, secretaris, kan u vast verder helpen.

Namens de hele werkgroep mag ik u en jullie allemaal heel goede feestdagen wensen en een beter nieuwjaar, Ria van Voorst-Lockhorst, publiciteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.