Nieuws vanuit de Werkgroep Kerk in Actie Dieren – Spankeren e.o.

Groene Kerken
De Ontmoetingskerk is al jarenlang een Fairtrade en ‘groene kerk’, zie de bordjes bij de beide ingangen van die kerk. Als werkgroep proberen wij onze gemeenten te stimuleren in o.a. duurzaamheid. Vanuit de organisatie van ‘groene kerken’ wordt regelmatig een nieuwsbrief rondgezonden met goede tips en enthousiasmerende activiteiten. Bent u als gemeentelid geïnteresseerd in dit onderwerp kijk dan eens op www.groenekerken.nl/nieuwsbrief. U kunt zich hierop gratis abonneren.

Terugblik GEMEENTECONCERT 29 MEI in de Ontmoetingskerk
Een flink aantal muzikanten/zangers heeft op 29 mei van zich laten horen
Op verschillende instrumenten werd prachtige muziek ten gehore gebracht; er werd gezongen, een stuk A capella en een stuk uit een opera, begeleid door één van de muzikanten. Ook werden enkele korte gedichten ten gehore gebracht waarin gesproken werd over muziek.
Als afsluiting werden door ‘Oostenrijkse’ zangers enkele liedjes uit The Sound of Music ten gehore gebracht; de aanwezigen mochten meezingen en dit werd enthousiast gedaan. Wat was het een gezellig concert.
Heel veel dank aan ieder die hieraan heeft meegewerkt om dit concert tot een succes te maken, met name alle muzikanten/zangers; wat hebben we veel muzikaal talent in onze gemeente. Na afloop van het concert kregen Mieke de Graaff en Klaas Pieter Plantinga van de werkgroep een kleine ‘noten’attentie voor de organisatie van dit geheel.
De collecte, die na afloop van het concert is gehouden heeft met de digitale overmakingen opgebracht € 316,50. Dit geld is weer bestemd voor ons project in Colombia. Wat een mooi resultaat. Voor meer foto’s zie : https://www.pkndieren.nl/terugblik-en-fotos-benefiet-gemeenteconcert-van-29-mei-voor-het-colombia-project/  

Kerkmarkt 2022
Deze zal plaatsvinden iedere vrijdag vanaf 15 juli t/m vrijdag 16 september van 10.00 – 11.30 uur in/om de Ontmoetingskerk te Dieren.
Alle leveranciers en andere medewerkers zijn benaderd met de vraag om ons weer te helpen met aanleveren van groente, fruit, aardappelen, jam, bloemen/plantenstekjes etc.
Ook de molenproducten van de molen van Bronkhorst zullen weer te koop zijn evenals zelfgemaakte producten zoals de tasjes.
Voor bij de koffie/thee kunnen we iedere week lekkere koek/gebak gebruiken dus de bakkers kunnen tegen die tijd ook weer aan de slag.
Graag doen wij ook een oproep naar mensen die zelf een groentetuin hebben waarop soms te veel groeit voor eigen gebruik: schroom niet en lever het bij ons aan voor de kerkmarkt.
Aanleveren van materialen een half uur voor de start op de vrijdagen waarop de markt wordt gehouden.
Voor de verkoop is het prettig wanneer we voldoende bakjes met deksel hebben t.b.v. verkoop van bessen en lege jampotjes zijn altijd welkom voor de jammakers.
Wil je je steentje bijdragen? We kunnen altijd hulp gebruiken, bijv. bij het opzetten van de kramen, koffie schenken, verkoop van aangeboden artikelen enz. Wil je een dagdeel of iedere week helpen? Laat het weten aan Manja Radstaake, tel. 06 46256104 of via e-mail: manja.radstaake@gmail.com
Lekkers bij de koffie is ook iedere week welkom.
De verkoop van cadeaubonnen is ook steeds weer een leuke manier om iemand bijv. eens mee te verrassen. De bonnen zijn te koop à € 7,50 op de markt en ook nu al bij Christine Schellevis thuis: H.B. Buyslaan 4, tel. 421510,
www.kerkinactie@pkndieren.nl. De bonnen zijn te besteden tijdens de marktdagen.
Feestelijke opening Het plan is om de kerkmarkt op 15 juli a.s. met een feestelijk tintje te openen. Wij hopen wethouder Klomberg te ontvangen om de opening te verrichten. De officiële opening zal zijn op vrijdag 15 juli om 10.00 uur.
Wij zijn de gemeente Rheden heel erg dankbaar dat zij, door middel van deze actie, vele projecten ondersteunen.
Iedereen is welkom voor een gezellig praatje bij de koffie of om boodschappen te doen, daarmee wordt ons doel in Colombia gesteund.

Kom naar de kerktuin en Tiny Church op de Floriade

Van 14 april tot 9 oktober kun je in Almere de Floriade bezoeken. Ook de kerk laat daar van zich horen/zien. Stichting ‘Kerk op de Floriade’ heeft een tuin aangelegd, die je kunt bezoeken. Deze tuin laat zien wat er nodig is om mensen in de steden en op het platteland in Nederland duurzaam te laten samenleven.
Er lopen verschillende routes door de tuin langs kunstwerken over de vruchten van de Geest, met vragen over duurzaamheid en vragen over spiritualiteit. Daarnaast kan je een labyrint lopen. In de tuin is een Tiny Church gebouwd door de kerken in Almere.
Dit kerkje is natuurlijk wat energie betreft geheel zelfvoorzienend. Op het dag liggen zonnepanelen en het kerkje draait zelfs met de zon mee, zo kunnen de panelen de maximale hoeveelheid zon pakken. De Tiny Church maakt deel uit van Fruitful city, het gedeelte dat door verschillende kerken wordt verzorgd en is omringd door een beeldentuin met Bijbelse beplanting. “Als kerken hebben we een verhaal te vertellen”, denk aan vrede en trouw aangevuld met geloof, hoop en liefde.
Nog geen plannen voor een uitje in de zomer vakantie? Dit is zeker de moeite waard.
De Floriade is geopend tot 9 oktober van 10.00 tot 19.00 uur; Fruitful City is te vinden op het Green Island, kavel 27. Voor de zomervakantie een boeiende dag uit.
Voor meer informatie verwijzen wij naar: www.FruitFulCity.nl

Theatervoorstelling Kees Posthumus
Als werkgroep zijn wij heel blij dat wij Kees Posthumus hebben kunnen strikken voor een voorstelling in het najaar. ‘Kees Posthumus is verhalenverteller, kerkjournalist en dagvoorzitter; oude verhalen, vroom & vrolijk, worden opnieuw verteld in kroegen en kerken’. Zie www.keesposthumus.nl
Noteer de datum vast in de agenda: vrijdagavond 14 oktober. Dit belooft een heel bijzondere avond te worden. Meer informatie volgt.

Duurzaam / milieubewust
Eén wasbeurt, 700.000 microplastic vezels in het water
Textiel is één van de vier belangrijkste bronnen van microplastic vervuiling. Alleen al door het wassen van kleding komen er per huishouden per jaar twee plastic zakken aan microplastic vezels vrij. Wereldwijd gaat dit om ongeveer een half miljoen ton microplasticvezels die in de oceaan terechtkomen – dat staat gelijk aan bijna drie miljard polyester overhemden.
Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders zich hier nauwelijks van bewust zijn. 93 procent van alle volwassenen weet niet hoeveel plastic er in hun kleding zit en de meerderheid onderschat dat met bijna de helft.
Bewust van het probleem, onbewust van de oorzaak
Hoewel textiel een grote oorzaak vormt voor de microplasticvervuiling, zijn Nederlanders zich er niet van bewust wat de bron van deze vezels is. 73 procent van de Nederlanders weet bijvoorbeeld niet dat polyester – de meest gebruikte vezelsoort in kleding – eigenlijk gemaakt is van plastic. Dit geldt ook voor andere soorten kunststofvezels: 70% van de ondervraagde volwassenen weet bijvoorbeeld niet dat nylon een plasticvezel is en 64% was ook niet in staat om acryl als zodanig te labelen. Op de vraag welk percentage van hun garderobe uit kunststofvezels bestaat, antwoordde 22% dit niet te weten. Uit studies is gebleken dat tot 64% van de nieuwe kleding van plastic is gemaakt, terwijl maar 4% van de ondervraagden dit percentage wist in te schatten.
Microplastic filter
Er bestaat tegenwoordig een microplastic filter. Voor meer informatie hierover zie:
https://www.duurzaamnieuws.nl/een-wasbeurt-700-000-microplastic-vezels-in-het-water/

Colombia – Bogotá ons project
Bovenstaand hebben jullie kunnen lezen met welke projecten hier wij ons project in Colombia ondersteunen.
Wilt u een gift overmaken voor ons project dan kan dit op het volgende rekeningnummer: NL75INGB0000962850 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerkgemeenschap Dieren onder vermelding van ‘Colombia’.
Hartelijk dank voor de giften die wij steeds weer ontvangen voor ons project.
Dat stimuleert ons om enthousiast verder te gaan.
Zijn er vragen of wil iemand informatie over ons werk, ga dan naar kerkinactie@pkndieren.nl of bel 0313-421510. Christine Schellevis, secretaris, kan u vast verder helpen.

Namens de Werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o. mag ik iedereen een fijne zomervakantie wensen met een hartelijke groet van Ria van Voorst-Lockhorst, publiciteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.