Nieuws vanuit de Werkgroep Kerk in Actie Dieren – Spankeren e.o.

 

Theatervoorstelling Kees Posthumus
Op vrijdagavond 14 oktober komt verhalenverteller Kees Posthumus een avond verzorgen over het thema “Duurzaamheid”, naar een duurzame, groene (geloofs)gemeenschap.
In juni is zijn boek “Geloof en een hoop zonnepanelen” uitgekomen.
Deze avond wordt georganiseerd door de Werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o. in samenwerking met landelijk Kerk in Actie.
Iedereen is van harte welkom, zowel gemeenteleden als belangstellenden van elders.
De toegang is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden voor ons project: “Stichting de Kleine Arbeider”; onderwijs voor kansarme kinderen in Colombia, met name Bogotá.
Ook wordt over dat thema kort iets verteld en een filmpje getoond.

Aanvang 20 uur, zaal open om 19.30 uur.
Plaats: Ontmoetingskerk, Adm.Helfrichlaan 54 te Dieren.

Let op: Reserveren vooraf is noodzakelijk voor het geval de avond geen doorgang kan vinden. Reserveren kan via de bijgevoegde QR code of via www.zingenindekerk.nl/agenda

Mocht dat écht niet lukken dan:
-per email: kerkinactie@pkndieren.nl o.v.v. naam / telefoonnummer / aantal personen
-telefonisch: 0313-421510 – Contactpersoon: Christine Schellevis

Kerkmarkt 2022
De eerste Kerkmarkt op vrijdag 15 juli is een hele gezellige en drukbezochte markt geweest die door het mooie weer buiten kon worden gehouden.
In verband met de nieuwe kramen werd de officiële opening verricht door wethouder Klomberg. Het duurzaam bezig zijn wat betreft aanbod van artikelen en de gezellige ontmoetingsmogelijkheid heeft hem zeer verrast.

Iedere vrijdag, t/m vrijdag 16 september van 10.00 – 11.30 uur wordt de markt in/bij de Ontmoetingskerk gehouden.
Vers gekweekte groente en fruit, kalebassen en zelfgekweekte plantenstekjes, eigengemaakte jam etc. wordt iedere week weer aangeleverd voor de verkoop.
De verkoop van cadeaubonnen is altijd een leuke manier om iemand bijv. eens mee te verrassen. De bonnen zijn te koop à € 7,50 op de markt en bij Christine Schellevis thuis: H.B. Buyslaan 4, tel. 421510, www.kerkinactie@pkndieren.nl. De bonnen zijn te besteden tijdens de marktdagen.

Het is iedere week een gezellige activiteit dus kom rustig een keer kijken en de mensen komen een volgende week graag terug zo is te horen van de bezoekers.

Voor bij de koffie kunnen we iedere week lekkers gebruiken dus voor bakkers onder ons een leuk doel om voor te bakken.
Ook groente en fruit, zelfgemaakte jam etc. is van harte welkom, dus doe wat over is van de moestuin niet naar de composthoop, wij zijn er blij mee. Iedere week, een half uur voor opening van de markt ontvangen wij graag de aangeboden artikelen.
Wij hopen nog heel veel bezoekers te ontvangen; iedereen is van harte welkom.

 

Op 17 september 2022 – World Cleanup Day
World Cleanup Day is de grootste jaarlijkse opschoonactie ter wereld. Inmiddels doen er 180 landen mee. In 2021 werden er ruim 1.500 opschoonacties aangemeld en deden 41.000 vrijwilligers mee. Dit jaar is World Cleanup Day op 17 september 2022.
Er zijn veel mogelijkheden om hieraan deel te nemen, zie www.nederlandschoon.nl
Maar ook zelf kunnen we er mee aan de slag.
Op 17 september extra opletten of je afval ziet en ruim dit dan op; alle kleine beetjes helpen.
Ook worden er landelijk en regionaal acties opgezet om hier samen mee aan de slag te gaan. Op bovengenoemde website staan veel mogelijkheden.
Zo kunnen we er allemaal aan meewerken om de aarde een stukje schoner te maken.

Plastic doppen sparen voor opleiding geleidehonden
De Stichting KNFG geleidehonden zet zich in voor opleiding van geleidehonden voor blinde of slechtziende mensen en mensen met een handicap. De honden kunnen ondersteunen daar waar men zichzelf niet kan redden.
Er worden veel acties ondernomen om voor deze zorg geld in te zamelen.
Eén van de acties is het inzamelen van (schone) plastic doppen die o.a. naar de dagopvang in Velp gaan waar de doppen worden gesorteerd en verder verwerkt. De opbrengst in 2022 is al € 5223,–.

De Ontmoetingskerk in Dieren is sinds dit voorjaar inzameldepot voor de doppen.
De acties dienen meerdere doelen: het klimaat door gerichte recycling, praktische en nuttige activiteiten voor de dagopvang en het verbeteren van het leefklimaat voor mensen met een beperking zoals blinden en slechtzienden, mensen in een rolstoel of mensen met autisme.Daar willen wij toch allemaal aan meewerken?

De (schone) plastic doppen kunnen worden ingeleverd in de Ontmoetingskerk, Adm.Helfrichlaan 54 te Dieren.
Meer weten over dit onderwerp? Ga naar www.knfg geleidehonden.

Colombia – Bogotá ons project
Regelmatig laten wij weten met welke projecten hier wij ons project in Colombia ondersteunen; deze maanden vooral de Kerkmarkt.
Wilt u een gift overmaken voor ons project dan kan dit op het volgende rekeningnummer: NL75INGB0000962850 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerkgemeenschap Dieren onder vermelding van ‘Colombia’.
Giften in de maand juni t.b.v. Colombia 1 x € 10,– en 1 x € 50,–
Hartelijk dank voor de giften die wij steeds weer ontvangen voor ons project. Dat stimuleert ons om enthousiast verder te gaan.

Zijn er vragen of wil iemand informatie over ons werk, ga dan naar kerkinactie@pkndieren.nl of bel 0313-421510; Christine Schellevis, secretaris, kan u vast verder helpen.

Fairtrade en groene kerk

De Ontmoetingskerk is al jarenlang een Fairtrade en ‘groene kerk’, zie de bordjes bij de beide ingangen van die kerk. Als werkgroep proberen wij onze gemeenten te stimuleren in o.a. duurzaamheid. Vanuit de organisatie van ‘groene kerken’ wordt regelmatig een nieuwsbrief rondgezonden met goede tips en enthousiasmerende activiteiten. Bent u als gemeentelid geïnteresseerd in dit onderwerp kijk dan eens op www.groenekerken.nl/nieuwsbrief. U kunt zich hierop gratis abonneren.

Namens de Werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o. mag ik iedereen een fijne zomerperiode wensen met een hartelijke groet van Ria van Voorst-Lockhorst, publiciteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.