Nieuws vanuit de Werkgroep Kerk in Actie

Als werkgroep zijn we bij elkaar geweest om te bezien hoe en wat we kunnen doen in deze tijd van ‘afstand houden’.
Als werkgroep hopen we de draad weer voorzichtig op te kunnen pakken in het nieuwe jaar.
We zullen zorgvuldig bekijken wat de mogelijkheden zijn en hierover per maand via de kerkbladen en Zondagsbrief informeren.

Afscheid Moldavië – start nieuw project
We hebben gesproken over een nieuw project als opvolging voor onze acties t.b.v. Moldavië. Ook onze jeugd en jongeren willen we betrekken bij dit project; daarom hebben Jantine Groenewold, jeugdpastor en Ellen Bollen, jeugdouderling samen met ons gekeken naar diverse projecten. Ellen is door haar werk in Colombia goed op de hoogte van de omstandigheden daar en kan ons hopelijk goed adviseren de komende tijd, want de keus is gevallen op een project van landelijk Kerk in Actie in Colombia.
Hoe we onze activiteiten vorm gaan geven en wat de mogelijkheden zijn is op dit moment nog niet duidelijk. Wij houden iedereen via de kerkbladen op de hoogte.

Hieronder al vast enige informatie over ons nieuwe project waar we per januari 2021 mee starten.

Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia
Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 60 kinderen hier een vaktraining. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund.

Op zondag 7 februari 2021 willen we officieel het project voor Moldavië afsluiten
en starten met ons project voor Colombia.
De afvaardiging vanuit Spankeren binnen onze werkgroep heeft gemeld dat de diaconie van onze buurgemeente een eerste startbedrag gaat schenken voor ons nieuwe project, te weten € 300,–. Daar zijn we als werkgroep heel erg door verrast en blij mee.

Andere aandachtspunten
We zullen in de 40-dagentijd onze bijdragen aan de diensten leveren door middel van onder andere de voorbeden. Wat verder mogelijk is houden we in de gaten en laten we weten.
Ook willen we meedoen aan de Paasgroetenactie voor gevangenen. Hiervoor geldt ook: bezien wat t.z.t. mogelijk is.

Nieuwe naam Werkgroep Kerk in Actie
Als buurgemeente Spankeren, Laag –Soeren, Dieren Noord-Oost en Dieren willen we samen verder gaan met het werk voor Kerk in Actie.
Hiervoor passen wij de naam van de Werkgroep aan; deze noemen we vanaf nu: Werkgroep Kerk in Actie Dieren- Spankeren e.o.

Duurzame tip(s)
Wat is duurzaam leven?
Duurzaam leven betekent dat je zoveel mogelijk rekening houdt met mens en milieu. Duurzaam wonen gaat over water- en energiebesparing. Maar er is meer. Duurzaamheid gaat ook over:
De keuze voor duurzame materialen in boodschappen en je huis
Keuzes die je maakt op het gebied van reizen
Het bewust scheiden van afval
Zorgen voor een goed binnenmilieu
Anderen op een positieve en constructieve manier ook motiveren om duurzaam te leven.
Duurzaam wonen en leven gaat over bewust omgaan met de natuur en de natuurlijke bronnen die we gebruiken. Je hoeft niet in te leveren op je wooncomfort, en duurzaam wonen levert veel voordelen op voor de gezondheid én de portemonnee.

Dit zijn diverse algemene tips waar we zelf mee aan de slag kunnen gaan. In een volgend nummer gaan we in op diverse genoemde aspecten.

Moldavië – ons project tot en met 2020.
Zoals u gelezen hebt sluiten wij dit project af en starten we per januari 2021 met een nieuw project.
Over Moldavië is de afgelopen tijd regelmatig informatie gegeven.
Via www.Kerkinactie/Moldavië kunt u ook zelf uitgebreid volgen wat Kerk in Actie doet in dit land.
Wanneer u nog een gift wilt overmaken voor dit project, dat kan t/m december 2020. U kunt hiervoor het volgende rekeningnummer gebruiken: NL75INGB0000962850 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerkgemeenschap Dieren onder vermelding van ‘Moldavië’.

We blikken vooruit naar Kerst.
‘Hij geeft licht,
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is.
Dus geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht.’

Dit is het slot van het lied van Stef Bos ‘Geef Licht’.
Via Kerk in Actie bestaat de mogelijkheid om een gratis CD “Geef licht”van Stef Bos of “Kijk, het wordt licht’ van Elly en Rikkert te bestellen. Er staan sfeervolle liederen op met de boodschap van Kerst. Ga hiervoor naar www.daaromkerst.nl

Namens de Werkgroep Kerk in Actie wensen wij u en jullie allemaal, ondanks alle beperkingen, toch fijne Kerstdagen en alle goeds voor het komende jaar.
Ria van Voorst-Lockhorst