De werkgroep Kerk in Actie houdt zich bezig met:  Duurzaamheid: Groen en eerlijk

Duurzaamheid is één van de speerpunten in het beleid van de Protestantse gemeente Dieren. De werkgroep speelt hierin een belangrijke rol als aanjager en bewaker van het proces. Duurzaamheid heeft diverse aspecten: milieu / klimaatverandering / zuinig omspringen met grondstoffen maar ook eerlijke handel. De Protestantse gemeente Dieren is Groene Kerk en Fairtrade Kerk.

   

Duurzame stappen die wij tot nu toe hebben gezet:
• zonnepanelen,
• LED-lampen
• zuiniger CV
• dubbel glas
• scheiding van afval ook in de kerk
• inzamelen oude printervullingen en telefoons (doos in de hal van de kerk)
• al onze koffie, thee, suiker en zelfs onze avondmaalswijn is fairtrade.
• iedere maand een duurzame tip in het kerkblad

Onze Startzondag stond in 2018 in het teken van duurzaamheid met als thema:
Waard om te bewaren – groen en eerlijk.

Hulp aan Moldavië
Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft tal van projecten in binnen – en buitenland. Eén van de projecten is: Hulp aan Moldavië.

Moldavië is een van de armste landen van Europa. Het land heeft geen grondstoffen en er is bijna geen industrie. Er is landbouw en wat groente- en fruitteelt. Het belangrijkste landbouwproduct is wijn. De armoede doet veel mensen werk zoeken in het buitenland. Ongeveer een kwart van de werkzame bevolking werkt elders als gastarbeider. Veel oudere mensen blijven onverzorgd achter. Ook kinderen worden door hun ouders achtergelaten wanneer beide ouders op zoek gaan naar werk in het buitenland. Kerk in Actie helpt de Moldavische kerken bij het opzetten en uitvoeren van hun diaconale werk: zorg voor ouderen, voor kinderen en voor tienermoeders. Onze gemeente heeft beloofd in 2018, 2019 en 2020 jaarlijks minimaal € 2000 bij te dragen.

Dit geld brengen we bij elkaar door:
• collecten tijdens de kerkdienst
• de kerkmarkt (medio juli – medio september)
• gemeenteconcert
• oogstfeest (november)
en andere activiteiten.

Uw bijdrage is van harte welkom op NL 75 INGB 0000 9628 50 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Dieren o.v.v. Moldavië.

 

Werkgroep Kerk in Actie
De werkgroep werkt ook regelmatig mee aan kerkdiensten. De werkgroep valt onder de diaconie.
Contact en informatie: e-mail: kerkinactie@pkndieren.nl