Nieuws vanuit de Werkgroep Kerk in Actie Dieren – Spankeren e.o.

Kerkmarkt
De Kerkmarkt is dit jaar bijzonder goed verlopen met een geweldig financieel eindresultaat: € 3.200,75 netto. Wat zullen ze blij zijn in Colombia.
Vanaf deze plaats willen wij allen die hebben geholpen dit project tot zo’n succes te maken héél erg hartelijk danken. Iedereen die ons heeft bezocht en gekocht op de markt maar zeker de leveranciers en de vele vrijwilligers die 10 weken lang hebben aangeleverd en geholpen met verkoop, koffie schenken, en taarten bakken/verkopen. We hebben begrepen van de vele bezoekers dat dit zeker volgend jaar weer voor herhaling vatbaar is.

 

Actie “Ik buurt mee cheques”
Van de burgerlijke gemeente Rheden krijgt elke inwoner eind oktober weer een “ik buurt mee cheque” ter waarde van €7,50. Die kunnen verzilverd worden voor goede doelen acties.
Als Werkgroep Kerk in Actie hebben we van de gemeente Rheden ‘groen licht’ gekregen op onze aanvraag. Naast kerk-zijn speelt de kerk immers ook een rol in de samenleving. Zo vinden in de Ontmoetingskerk heel wat organisaties een plek. Denk bijvoorbeeld aan de Voedselbank, het Dierens mannenkoor repeteert in de kerk en er worden EHBO cursussen gegeven. Verder hebben de 10 zomerse kerkmarkten een buurtfunctie.

Het doel waarvoor wij uw in te leveren cheques willen inzamelen is tweeledig:
– financiering van “Verrassing Vakantietassen” in 2022 voor kinderen van minder draagkrachtige ouders
– aanschaf van marktkraampjes voor de kerkmarkten. Op die manier zijn de verkopers en te verkopen producten beschermd tegen zon en regen. Bovendien kunnen ze ook van pas komen bij andere activiteiten.

OPROEP: bestem uw cheque voor onze actie en attendeer bekenden (familie / buren / bekenden) op dit goede doel. Bij controle blijkt dat eerder verschenen cheques helaas niet meer bruikbaar zijn. De inleveradressen worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de bekende kanalen.

Weetjes
Zaterdag 30 oktober 2021: Nacht van de Nacht
Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht. De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur en Milieufederaties. Tijdens de Nacht van de Nacht worden er door het hele land evenementen georganiseerd in het donker. Honderden bedrijven en gemeenten doven lichten van gebouwen en reclameverlichting. Dit jaar wordt de Nacht van de Nacht voor de zeventiende keer georganiseerd. Kijk voor de activiteiten. Op www.nachtvandenacht.nl/activiteiten.
Lichtvervuiling
Wij zijn een van de meest verlichte landen ter wereld. Het doel van Nacht van de Nacht is om Nederland donkerder en duurzamer te maken. Al die overbodige verlichting veroorzaakt lichthinder en energieverspilling. Ook raakt het ritme van mensen en dieren verstoord. Mens en dier hebben het natuurlijke ritme van de nacht nodig om uit te rusten, voor hun gezondheid en voor een sterke weerstand. Jaarlijks worden miljoenen trekvogels verstoord of ze sterven door lichthinder. Doe jij ook mee?

20-11-2021 – Internationale Dag van de Rechten van het Kind
UNICEF en de Verenigde Naties hebben op 20 november 1989 een verdrag aangenomen waarin de basisrechten van alle kinderen ter wereld zijn vastgelegd. Inmiddels is het verdrag door 191 van de 193 landen op de wereld ondertekend. De landen verplichten zich hiermee tot het beschermen van de rechten van kinderen in hun land. Ieder land moet elke vijf jaar rapport uitbrengen aan een speciale commissie in Genève. UNICEF heeft een belangrijke taak bij het toezicht op de naleving van het verdrag. Ook Nederland moet verslag uitbrengen aan de Commissie voor de Rechten van het Kind in Genève.
Wij denken hierbij ook aan de kinderen in Colombia, met name in Bogotá die wij ondersteunen door middel van ons project via Kerk in Actie.

Colombia – ons project
We proberen u iedere maand op de hoogte te houden over ons project in Colombia.

Hieronder een verhaal verteld door Shirley.
Shirley (19) is geboren in het dorp San Luis in de regio Tolima in Colombia. Kort na haar geboorte verhuisde het gezin naar de grote stad Ibagué. Shirley woonde daar negen jaar in een wijk met veel geweld, diefstal, drugs en ‘machismo’, Ze vertelt: “In mijn buurt was het heel gewoon dat mannen vrouwen sloegen. Iedere keer als mijn broertje en ik weer zagen hoe onze moeder door vader werd geslagen, wilden we het huis ontvluchten.
Na jaren van huiselijk geweld ontvlucht Shirley’s moeder haar gewelddadige man. Ze vestigt zich met haar beide kinderen in de hoofdstad Bogotá, in de achterstandswijk Bosa. Shirley zegt: “Ik was zó opgelucht dat ze besloot weg te gaan, maar ook in Bosa hadden we het moeilijk. Mijn moeder stond om vier uur ‘s morgens op en werkte tot ‘s avonds laat om de eindjes aan elkaar te knopen.”
Vanaf haar 15e jaar ging Shirley haar moeder na schooltijd helpen. “Samen met mijn moeder werkte ik in een restaurant in de bediening. Toen kreeg ik verkering en werd ik zwanger.” Dat nieuws kwam thuis hard binnen. Toch bleef haar moeder Shirley steunen en stimuleerde haar zelfs om weer naar school te gaan.
Toen ze na de geboorte van haar kind de kans kreeg om een koksopleiding te volgen, kwam een lang gekoesterde droom uit. Haar oma had haar leren koken. “In Tolima hebben we veel heerlijke gerechten, zoals Tamale en Maize Peto. Het lekkerste is de vulling met mijn oma’s recept.” Die kennis kan ze nu goed toepassen. Als ze straks als kok gaat werken, wil ze geld sparen, zodat ze nog verder kan leren. “Ik wil een professionele kok worden, zodat mijn dochter en mijn familie trots op me kunnen zijn. Uiteindelijk wil ik mijn eigen restaurant beginnen, waarin mijn moeder en mijn broer ook kunnen werken.”
Dankzij uw steun aan Kerk in Actie gaan jongeren zoals Shirley een betere toekomst tegemoet. Dank u wel.

Voor het steunen van ons project kan een gift worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer: NL75INGB0000962850 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerkgemeenschap Dieren onder vermelding van ‘Colombia’.
Hartelijk dank voor alle giften die wij steeds weer ontvangen voor ons project.

Wie iets wil vragen kan informatie krijgen via kerkinactie@pkndieren.nl of tel. 421510. Christine Schellevis, secretaris, kan u vast verder helpen.

Een hartelijke groet, namens de werkgroep, Ria van Voorst-Lockhorst, publiciteit