Nieuws vanuit de Werkgroep Kerk in Actie Dieren – Spankeren e.o.

De afgelopen maanden van het jaar is het gelukkig wat rustiger; we hebben een heel drukke periode achter de rug met o.a. de Colombiamaaltijd, concert door en voor gemeenteleden, de Kerkmarkt en het weekend met de gasten uit Colombia.
Ook was er het vertrek uit de werkgroep van Jan Boogaard en Manja Radstaake.
We zoeken voor de werkgroep nog wat aanvulling om ook het volgende jaar weer het één en ander op touw te gaan zetten.
Wij zijn blij met de medewerking van Ellen Bollen die door haar werk in Colombia de contacten met ons project heel fijn onderhoudt.
Ook voor de komende tijd rekenen wij weer op jullie aller aandacht, medewerking en financiële bijdragen; dat is onontbeerlijk dus blijf ons steunen.

Plastic doppen sparen
Sinds begin vorig jaar sparen wij de plastic doppen voor het opleiden van geleidehonden voor blinden, slechtzienden en personen met een fysieke handicap. De opbrengst tot nu toe in 2022 : € 14.363,–. In Kerknieuws aug./sept. was de stand € 5,223,–. Het loont dus de moeite om de doppen te sparen.
De totale opbrengst komt ten goede aan het genoemde doel, mede doordat alles door vrijwilligers wordt verzorgd. In sociale werkplaatsen worden de doppen schoongemaakt en gesorteerd; dit werk is voor de medewerkers een zinvolle besteding en het motiveert om dit te doen.
Doppen van bijvoorbeeld yoghurtbekers (slappe deksels) zijn niet geschikt. Wel geschikt door deze actie zijn in ieder geval de harde deksel van o.a. pindakaaspotten, doppen van flessen afwasmiddel/vloeibare zeep/melkpakken enz. Er valt heel wat te sparen. Willen jullie mee (blijven) sparen?
De (schone) doppen kunnen worden ingeleverd in de Ontmoetingskerk. Adm. Helfrichlaan 54 te Dieren.
Willen jullie meer weten? Ga naar: www.KNGF/geleidehonden.

Duurzaamheid
*SAMEN IN ACTIE VOOR HET KLIMAAT!
Elk jaar melden weer honderdduizenden Nederlanders zich actief aan voor Warmetruiendag onder het motto ‘verwarm jezelf, niet de wereld’. Want als iedereen één graadje lager stookt, één stookseizoen lang, bespaart dat 1 megaton CO2; dat is een flinke hap uit de 3,4 megaton uitstoot die Nederland voor 2030 moet besparen in alle gebouwen. En wist je dat we allemaal samen op één dag het jaarverbruik van drie Waddeneilanden besparen? Kortom: samen hebben we impact, en dát is waar we met Warmetruiendag voor gaan.
Vraag buren, collega’s, (sport-)vrienden en familie om ook mee te doen want samen energie besparen geeft energie. De Wereld van Warmetruiendag is de kracht van het collectief: impact, samen, NU. Energiebesparing is geen ‘blah, blah, blah’ maar stopt uitstoot, nu.
Dus: zet die verwarming lager, trek een extra warme trui aan, deel je klimaatoplossingen op de kaart, zet je actie of lievelings warme truiverhaal op social media, maak een actietrui en doe mee! En wil je meer lezen, weten, inspiratie? Zie www.warmetruiendag.nl
Veel mensen hebben deze winter elke dag Warmetruiendag. Energiebesparing staat, vanwege de energie- én klimaatcrisis, met stip op 1. De vraag nu is: hoe snel schalen we onze huidige klimaatambitie van 15% energiebesparing op naar de ruim 80% die mogelijk én nodig is om voor iedereen een prettig leven te organiseren?

*Protestantse kerk (duurzaamheid) zie www.protestantsekerk.nl/thema/duurzaamheid
Op deze website is veel informatie te vinden op allerlei terreinen van duurzaamheid ook binnen de kerken, o.a. over Groene Kerken. Zeker de moeite waard hier eens wat tijd aan te besteden via genoemde website. De komende wintermaanden zijn daar misschien geschikt voor.

Colombia – Bogotá ons project
Kerstgroet naar Bogota
Vanuit Dieren gaat een Kerstgroet naar Colombia aan allen die betrokken zijn met ons project in Colombia. De kindernevendienst heeft al een mooie kerstgroet gemaakt (zie hiernaast) en we sturen ook namens de gemeente kerstgroeten waarop je handtekening kan worden gezet. (wanneer dit nummer uitkomt zijn de kaarten verstuurd).
Zo wensen wij hen vanuit Nederland heel fijne Kerstdagen en alle goeds voor 2023.

Deze maand is een gift voor Colombia ontvangen van € 50,–
Ook de opbrengst van de fruitbakjes op Dankdag is bestemd voor ons project: € 142,–.
Wij zijn altijd weer blij met giften voor en betrokkenheid bij ons project.
Wilt u een gift overmaken voor ons project dan kan dit op het volgende rekeningnummer: NL75INGB0000962850 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerkgemeenschap Dieren onder vermelding van ‘Colombia’.

Wij wensen iedereen zinvolle Kerstdagen en alle goeds voor het komende jaar.
Een hartelijke groet voor iedereen namens de Werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o., Ria van Voorst-Lockhorst, publiciteit

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.