Het ouderenwerk

De inzet en de betrokkenheid is duidelijk te merken in het werk dat gedaan wordt voor ouderen in onze gemeente.

Hierbij speelt het “omzien naar elkaar” een belangrijke rol.

Dit ouderenwerk wordt, sinds 1976, gedragen en verzorgd door MEVE (Met Elkaar Voor Elkaar). Een enthousiaste groep medewerkers die de ouderen boven de 75 jaar bezoeken op verjaardagen en bij huwelijksjubilea en altijd een verjaardagskaart of presentje meebrengen.  Ook de zieke oudere, thuis of in het ziekenhuis, wordt niet vergeten.

De MEVE medewerker is zeer betrokken bij de ouderen in zijn of haar wijk. Zij bezorgen maandelijks de kerkelijke informatie en steken waar gewenst het hoofd om de hoek van de deur.

 

Op de laatste woensdag van de maanden september, oktober, november, december, januari, februari, maart, april en mei is er de MEVE Ontmoetingsmiddag in de Ontmoetingskerk van 14.30 – 16.30 uur.

Een Ontmoetingsmiddag met afwisselende programma’s. Zoals de spreker die uitgenodigd wordt, er een Powerpoint presentatie wordt gehouden, er gezongen kan worden al of niet met muzikale begeleiding, er een spelletje gedaan kan worden en er speciale aandacht is voor de loop van het (kerkelijk) jaar. De Kerstontmoeting is hier een bekend en gewaardeerd voorbeeld van.

 

Negen keer per jaar wordt een eigen contactblad samengesteld en gratis verstrekt aan alle gemeenteleden boven de 75 jaar. Dit MEVE contactblad kent een paar vaste rubrieken, één ervan, de meditatie, wordt verzorgt door een van onze predikanten.