Wij kunnen ons voorstellen dat u niet altijd bij een bepaalde gelegenheid paraat hebt wat te doen. Bij voor u belangrijke gebeurtenissen rondom leven, sterven of anderszins kunnen een kerkdienst of gesprekken met een predikant of anderen gewenst zijn. Deze website staat vol informatie, contactpersonen en contactadressen. Op deze pagina concentreren we de gebeurtenissen en verwijzen door naar andere pagina’s. In de volgende onderwerpen beschrijven we kort de gangbare werkwijze.

 • [expand title=”Doop“]
  Vier keer per jaar wordt er een doopdienst georganiseerd. Neem contact op met het pastores team als u een kind wilt laten dopen. Dan volgen er enkele zogenaamde doopgesprekken, voorafgaand aan de dienst, waarin er wordt gesproken over de betekenis van de doop en over de liturgie van de dienst. U wordt er nauw bij betrokken.[/expand]
 • [expand title=”Kinderzegen“]
  Indien u een kind niet wilt laten dopen maar gebruik wilt maken van de kinderzegen, zal uw predikant u alle informatie daarover geven. Er volgt dan een gesprek, waarin gesproken wordt over de betekenis van de kinderzegen en de liturgie van de kerkdienst waarin de zegening plaatsvindt. Ook hierbij wordt u nauw betrokken.[/expand]
 • [expand title=”Trouwen“]
  Het sluiten van een huwelijk is een belangrijke stap in ieders leven. Als u besluit om dat huwelijk kerkelijk te laten inzegenen, vragen wij u om vroegtijdig contact op te nemen met de predikant. Maar ook als u een zegen wilt ontvangen voor andersoortige relatievorm, kunt u terecht bij uw predikant. Ter voorbereiding van de huwelijksdienst gaat u in gesprek en wordt tenslotte samen de liturgie voor de dienst waarin de zegen mag worden ontvangen, opgesteld en uitgewerkt.
  Ter bestrijding van de kosten voor de kerk wordt een financiële bijdrage gevraagd.[/expand]
 • [expand title=”Begrafenis of crematie”]
  Het regelen van een begrafenis of crematie is een moeilijke en emotionele gebeurtenis. Als de wens van de overledene en/of nabestaande is om een uitvaartdienst te houden, wordt u gevraagd om contact op te nemen met de predikant of pastor van de overledene. Mocht u in onze gemeente niet bekend zijn, dan kunt onder aan deze pagina lezen hoe u in contact komt met het pastores team. Ook is dat mogelijk via uw uitvaartverzorger. Betreffende de inhoud van de dienst en de samenstelling van de liturgie wordt overleg met u gepleegd. Samen met de nabestaanden bereiden wij de Dienst van Woord en Gebed voor. Let u even op: Voordat u dag en tijdstip van de begrafenis/crematie vaststelt, moet u wel even nagaan of de betreffende predikant of pastor beschikbaar is.
  Ter bestrijding van de kosten voor de kerk wordt een financiële bijdrage gevraagd die via de begrafenisonderneming wordt verrekend.[/expand]
 • [expand title=”Ziekenhuis opname”]
  Ziekenhuis opnames worden niet automatisch doorgegeven aan de betreffende predikant of pastor. Als er sprake is van een opname in één van de ziekenhuizen in de omgeving voor u of uw partner en u stelt prijs op bezoek van de predikant of pastor, vragen wij u dit door te geven aan het pastores team. [/expand]
 • [expand title=”Belijdenis doen”]
  Belijdenis doen is voor iemand een belangrijke stap in zijn of haar geloofsleven. Daar wordt goed over nagedacht. Maar wat houdt dat in en hoe bereid je je daar op voor? Vragen die allemaal aan de orde komen tijden het gezamenlijk met een groep voorbereiden van deze gebeurtenis. Neem contact op met het pastores team indien u deze stap wilt zetten. Elk jaar is er een groep waarin wij ons samen voorbereiden op het doen van belijdenis.[/expand]
 • [expand title=”Verhuizing van en naar Dieren”]
  Als u gaat verhuizen van of naar Dieren willen wij dat graag van u vernemen. Ons Kerkelijk Bureau, welke is gevestigd aan Domeinlaan 2, 6952 HB Dieren is bereikbaar op telefoonnummer: 0313-41 63 56. Het bureau is geopend op vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur. Als u wilt e-mailen kan dat ook: kerkbureau@pkndieren.nl.
  Uiteraard kunt u ook andere berichten doorgeven aan het Kerkelijk Bureau.[/expand]
 • [expand title=”Giftenaftrek bij afzien van vrijwilligersvergoeding”]
  De Belastingdienst heeft regels gesteld voor aftrekbare giften, wanneer die berusten op het afzien van een vergoeding voor vrijwilligerswerk.
  De regels van de Belastingdienst zijn:
  1. De kerk is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling;
  2. De kerk heeft een regeling om de vrijwilliger een vergoeding uit te keren;
  3. De financiële situatie van de kerk is zodanig dat die vergoeding ook uitbetaald kan worden;
  4. De kerk heeft de bedoeling de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen;
  5. De vrijwilliger moet zelf kunnen bepalen dat hij de vergoeding niet wil ontvangen, maar aan de kerk schenkt.In de PG Dieren kan echter van deze regeling geen gebruik worden gemaakt en wel om de volgende redenen: Aan de regels 1 en 5 kan worden voldaan, maar er is geen regeling in onze gemeente om een vrijwilliger een vergoeding uit te keren. Die regeling kan ook niet worden gemaakt, omdat de financiële situatie niet toelaat dergelijke vergoedingen  uit te betalen. Daardoor is er ook geen sprake van dat de bedoeling bestaat de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen.Dieren, 28 maart 2011
  Het College van Kerkrentmeesters[/expand]

 

Doorverwijzingen:

 • Klik hier voor Pastores Team
 • Klik hier voor relevante adressen, zoals Kerkelijk Bureau.
 • Voor vragen / opmerkingen aan het Pastoraal Team  kunt u per e-mail contact opnemen: pastoraalteam@pkndieren.nl                    
 • Voor vragen / meldingen die u niet rechtstreeks bij een van de pastores of teams wil of kunt doen of waarvan u niet weet, bij wie u terecht kunt, kunt u contact opnemen met het steunpunt. Dit kan per e-mail of telefoon.
  E-mail: steunpunt@pkndieren.nl
  Telefoon: 0313 745518