KerkorgelOp 1 april 1969 verleende de Commissie Hervormde-Gereformeerde Kerkbouw te Dieren opdracht aan de firma J.Reil te Heerde tot de bouw van een mechanisch pijporgel voor de Ontmoetingskerk. Dit voor de in de offerte genoemde prijs van f. 43.150,00. Omgerekend in euro’s is dit € 19.580,00. Voor dit bedrag koop je thans zelfs geen huispijporgel.
Het orgel is gebouwd als een tweelingorgel. Het andere identieke orgel is gebouwd voor de Hervormde Gemeente van Schoonebeek.

Ondermeer om akoestische redenen is het orgel geplaatst in de “Schelp” achter in de kerk.
Het orgel is in gebruik genomen op 10 oktober 1970. De heer Klaas Bolt, de toenmalige organist van de Bavokerk te Haarlem trad op als adviseur.

Orgel registers en speelt

De geschiedenis heeft geleerd dat elk orgel onderhoud nodig heeft. Niet alleen periodiek, maar na verloop van tijd ook extra onderhoud. Een paar jaar geleden is het binnenwerk van het orgel geheel schoongemaakt. Ook is een aantal doorgezakte pijpen hersteld. Het hogere loodgehalte van het pijpwerk heeft met name voor de grootste pijpen van de Subbas 16 een nadeel. Door het gewicht van de pijpen , die dunwandig zijn, verzakken de pijpmonden. Deze pijpen spreken niet meer goed aan en zijn nauwelijks te stemmen. Orgelmakerij Reil heeft deze pijpen vervangen door houten pijpen. Dit is de draagkracht van het orgel ten goede gekomen.

Organisten/pianisten Protestantse gemeente Dieren – Ontmoetingskerk 2013

Nieuwe foto:
Martin Kas
Statenlaan 4
6828 WE Arnhem
Tel.: 026-3703302
e-mail: kasm@xs4all.nl

Johan Puttenstein
Smidsweg 1B
6991 HA Rheden
Tel.: 026-4952037

Piet van der Veen
Meidoornlaan 119
6951 LS Dieren
Tel.: 0313-416751
e-mail: Piet.vanderveen@chello.nl

Ronald Brons

Hans Schimmel
Tel.: 06-2885 8855
e-mail: info@hansschimmel.nl

Marieke van Voorst
Tel.: 06-16262518