Op 4 april 2006 werd de historische stap genomen de overeenkomst tot de vorming van de Protestantse gemeente te Dieren te ondertekenen. Historisch omdat voor de laatste keer de Hervormden en Gereformeerden als afzonderlijke kerkenraden een besluit moesten nemen. Tegelijkertijd vanzelfsprekend, want al zes jaar werkten Gereformeerden en Hervormden samen als Federatie, de Protestantse Kerkgemeenschap te Dieren.

De protestantse wortels in Dieren gaan echter verder terug. In 1848 werd de eerste protestantse, hervormde kerk in Dieren in gebruik genomen. In 1843 was een commissie in het leven geroepen ‘ter oprigting eener kerk’. Voor het bedrag van ƒ 12.480,00 is de Dorpskerk aan de Kerkstraat gebouwd. In 1876 is de kerk vergroot. Tot 1848 gingen de protestantse Dierenaren te kerke in Spankeren.

De eerste gereformeerde kerk in de omgeving dateert van 1888 en vanaf 1911 is de Opstandingskerk aan de Zutphensestraatweg het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk van Dieren.

Na een lange voorbereidingstijd hebben de Hervormde gemeente van Dieren en de Gereformeerde Kerk van Dieren samen de Ontmoetingskerk aan de Adm. Helfrichlaan laten bouwen.

De start van een ruim 30 jaar durend Samen op Weg proces, dat in 2006 formeel is bevestigd in de vorming van de Protestantse gemeente te Dieren.