Nieuws en wetenswaardigheden over de herinrichting van de kerkzaal, verbouwing en verplaatsing van de keuken en renovatie toiletinrichting van het kerkgebouw van de Protestantse gemeente te Dieren

Kerken in de halBeste gemeenteleden,

De eerste Nieuwsbrief is alweer van zo’n zes weken geleden. Plannen voor verbouwing waren definitief en bovendien ging het niet alleen meer over de herinrichting van de kerkzaal, maar ook keuken en toiletinrichting ondergaan een complete renovatie. Nu, zes weken verder, is er al veel gebeurd. 12 Juni was onze voorlopig laatste zondagviering in de ‘oude’ kerkzaal. Een dag later, op 13 juni, is daadwerkelijk een start gemaakt met de verbouwingen. De kerkzaal is ontruimd, preekstoel is verwijderd en het orgel is deels ontmanteld en ingepakt. In de loop van diezelfde week heeft een specialistisch bedrijf plastic tenten gebouwd over die delen van de kerkzaalvloer waarin zich kleine hoeveelheden asbest bevinden. Onder geconditioneerde omstandigheden wordt die vloer de komende twee weken verwijderd. Aansluitend zullen de natuurstenen delen van de vloer door vrijwilligers worden gesloopt.

Parallel is ook begonnen met het ontruimen van de Groene Zaal. Er bleek wel een tegenvaller omdat ook hier een zelfde vloeropbouw is geconstateerd als in (delen van) de kerkzaal. Ook hierin zijn, weliswaar gebonden in de cementvloer, kleine asbesthoeveelheden aangetroffen. Ook hier zal een specialistisch bedrijf, de vloer verwijderen. Tjsa, zolang je niet hoeft te verbouwen kan de asbesthoudende cement geen kwaad, maar als je dan toch bezig gaat, is het beter dit te laten verwijderen.
De uitbreiding van de toiletinrichting, die is gepland in de huidige keuken, laat nog even op zich wachten, want zolang de nieuwe keuken nog niet kan worden geplaatst, houden we de oude keuken natuurlijk in bedrijf. Dat kopje koffie na de dienst willen we tenslotte niet missen!

Eén van de grote uitdagingen van alle verbouwingen is dat ons kerkgebouw gewoon open en in gebruik blijft tijdens de verbouwing. En natuurlijk is het zomerseizoen doorgaans wat rustiger omdat er minder vergaderd en geoefend wordt, maar toch, onze zondagdiensten vinden gewoon doorgang, net als heel veel andere activiteiten, zoals kerkelijk buro, huurders die van diverse ruimten gebruik maken, drukwerk maken etc….
De verbouwingswerkzaamheden van de kerkzaal kunnen gemakkelijk achter de gesloten toegangsdeuren plaatsvinden, maar voor de verbouwing van de Groene Zaal zijn speciale ‘stofschotten‘ geplaatst, waarachter ongestoord de verbouwingswerkzaamheden kunnen plaats hebben. Zelfs de kapstokken zijn tijdelijk gewoon even verhangen. Een detail, maar in ons regenachtige landje toch wel handig……..

Verbouwing - in de halAfgelopen zondag 19 juni hebben we voor het eerst de zondagdienst in de hal gevierd. Een deel van de kerkbanken is hier naar toe verplaatst en de ‘gaten en hoekjes’ zijn opgevuld met losse stoelen. Ook het liturgisch centrum is tijdelijk verplaatst naar de hal. Een nieuwe ervaring voor ons allemaal, maar ………..goed bevallen, als je het mij vraagt. ’t Is allemaal wat knusser, gezelliger wellicht, en geeft je toch net weer een andere ervaring bij zo’n wekelijkse kerkdienst. We gaan het nog missen!

Planning

11 September 2016, Startzondag, moet alles gereed zijn om met elkaar tijdens een feestelijke viering de nieuw ingerichte kerkzaal in gebruik te kunnen nemen, alsmede de nieuwe keuken en toiletinrichting volledig in bedrijf te hebben. Nu, na een week, lopen de bouwwerkzaamheden nog strak op schema. Er wordt zelfs al over gesproken dat het iets sneller gaat dan verwacht……!

Vrijwilligers

Verbouwing - preekstoel

Wist u dat de kerk de grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland is! En als we kijken naar wat die vrijwilligers allemaal doen, dan is het ook de beste vrijwilligersorganisatie van Nederland. Op de inloopavond in de week voorafgaand aan de start van de verbouwingen waren zo’n 30 vrijwilligers aanwezig. De stemming was opperbest en die heeft zich inmiddels laten zien in het grote enthousiasme waarmee op de eerste verbouwingdag al heel veel onder handen is genomen.

Stoelenproject ‘Dat zit wel goed’

Buitenkant folderOp 16 juni jl. stond de teller op € 5.250,- en dat is al een heel mooi bedrag. Graag bedanken we iedereen die tot nu toe heeft bijgedragen. Voor het geval u er nog niet aan toegekomen bent, deze actie loopt tot 10 september en meer informatie is te vinden in Kerknieuws of op via deze link op onze website!

Namens het College van Kerkrentmeesters, Dick Ottevanger