De kerkzaal nu de banken er nog in staan.De sinds 1967 aan de Admiraal Helfrichlaan gevestigde ‘Ontmoetingskerk’ wordt vanaf begin juni a.s. verbouwd. De kerkzaal wordt heringericht, de keuken wordt verplaatst en vergroot en de toiletinrichting wordt uitgebreid.

Er zijn meerdere aanleidingen die hebben geleid tot plannen voor de aanstaande verbouwingen van de ‘Ontmoetingskerk’.  Zo is er de wens om de kerkzaal flexibeler te kunnen inrichten en om meer te gaan doen met nieuwe beeld- en geluidmogelijkheden. Het opnemen en ‘live’ uitzenden van kerkdiensten behoort na de verbouwing tot de mogelijkheden. Daarnaast is de, deels natuurstenen-, vloer van de grote kerkzaal, na bijna vijftig jaar aan een grote renovatie toe. Door het natuursteen te verwijderen kan een nieuwe vlakke vloer worden gecreëerd waarop een flexibele inrichting van de kerkzaal mogelijk wordt. De houten kerkbanken worden vervangen door stoelen. Daardoor kan een gevarieerde opstelling van de zitplaatsen worden gekozen, afhankelijk van het soort gebruik van de kerkzaal.

Al vele jaren blijkt dat bij gebruik van de kerkzaal en –hal door grote groepen mensen de toiletinrichting een bottleneck is in de logistiek. Door de toiletinrichting fors uit te breiden komt aan deze problematiek een einde. Uitbreiding is mogelijk omdat de huidige keuken, die o.a. wordt gebruikt voor de uitgifte van koude en warme dranken aan bezoekers, wordt verplaatst naar een andere, meer geschikte ruimte, ook direct aangrenzend aan de kerkhal. Omdat de keuken sterk is verouderd, is de opbrengst van de tweejaarlijkse Bazaar in 2014 al bestemd voor de verbouwing ervan.  De besteding kan nu,  in samenhang met kerkzaal en toiletinrichting, op een logisch moment plaatsvinden.

De plannen voor de herinrichting van de kerkzaal zijn tot stand gekomen o.l.v. een kerkelijke werkgroep in samenwerking met Dolf Floors, architect te Amersfoort.  De uitvoering van de plannen is grotendeels uitbesteed aan opdrachtnemer REON uit Spankeren. Küchentreff uit Dieren levert de nieuwe keuken. Naast de professionele  bouwpartners en leveranciers zal een deel van het noodzakelijke werk worden gedaan door vrijwilligers.

Met de start van het nieuwe kerkelijk seizoen op Startzondag 11 september a.s. moet alles gereed zijn. Al met al wacht de Protestantse gemeente hiermee een druk zomerseizoen 2016, maar een mooi vooruitzicht voor de start van  weer een nieuw kerkelijk seizoen in september.

Door middel van nieuwsbrieven die u ook op onze website vindt, houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.