Stoelenproject ‘dat ZIT wel goed!’

Per 1 mei 2016 is de geldinzamelingsactie voor nieuwe stoelen in de Ontmoetingskerk gestart. Er is een folder gemaakt waarin u kunt lezen hoe u mee kunt doen. In de hal van de kerk is te zien hoeveel geld er is opgehaald. Wytse Noordhof heeft een ludieke stoel gemaakt waarop de stand te lezen is.

Gedurende de zomervakantie zal de kerkzaal van de Ontmoetingskerk een verandering ondergaan. Om een flexibeler gebruik van de kerk mogelijk te maken én om het zitcomfort te verhogen, worden de banken vervangen door stoelen.

Om de kosten binnen de perken te houden vragen we u als gemeentelid om een gift ten behoeve van de stoelen. Deze gift kunt u te zijner tijd van de belasting aftrekken indien u boven de zogenaamde drempel uitstijgt.

In de folder (zie hieronder) leest u hoe u mee kunt doen.

Buitenkant folder

Binnenkant folder