Elisabethbode (sinds januari 2011 Elisabeth)

… is een evangelisatieblad dat elke 14 dagen verschijnt. Hierin vinden we een gedicht, een vervolgverhaal, een korte overdenking, een puzzeltje en een verhaal voor de kinderen. De Elisabethbode is een blad voor het hele gezin, een blad voor het leven, een blad voor u. Veel mensen ervaren Elisabeth als een vast rustpunt in hun drukke bestaan. In Dieren en omgeving is de Protestantse Kerkgemeenschap Dieren betrokken bij de verspreiding van een paar honderd Elisabeths. Elke 14 dagen zijn ongeveer 30 mensen actief om de Elisabethbode op de vaste adressen te bezorgen.
Wilt u dit blad ook eens inkijken neem dan gerust een exemplaar mee vanuit de kerk. Als u dat wilt, bezorgen we graag een Elisabeth bij u thuis. Wilt u helpen met de verspreiding van de Elisabeth of ons werk financieel steunen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator verspreiding.

Met ingang van begin januari 2011 verandert de naam van het bekende christelijke magazine Elisabethbode in Elisabeth. Gekozen is voor de Bijbelse spelling van de naam Elisabeth die ‘Gewijd aan God’ en ‘God is mijn getuigenis’ betekent. De ondertitel van Elisabeth wordt ‘Blad met een Boodschap’. De naamsverandering is onderdeel van het traject van verdere kwaliteitsverbetering dat in de tweede helft van 2010 is ingezet.

Elisabeth heeft een lange geschiedenis achter zich. Het blad verscheen in 1929 voor het eerst als voortzetting van het evangelisatiewerk van mevrouw Elisabeth Mijnhardt-Keller. Het nodigde mensen uit om ‘te komen drinken van het water dat leven geeft’. Dat is nog steeds de missie van Elisabeth: een hand uitsteken naar iedereen die een ‘goed woord’ nodig heeft, vanuit Gods hart voor wie het maar wil horen. Het bemoedigende karakter van Elisabeth maakt het magazine bovendien een uitstekend pastoraal hulpmiddel voor kerken en zorginstellingen, ook om het contact in stand te houden met mensen die om wat voor reden dan ook niet meer in de kerk (kunnen) komen. Hierbij past de verspreiding via betrokken vrijwilligers onder zg. collectieve abonnees, een distributiewijze die uniek is in Nederland.

Contactadres:

H.J. Nijman
Harderwijkerweg 23
tel. 0313-413000
e-mail: heelnijm@hetnet.nl
Bankrekeningnummer 1152853 (IBAN: NL33INGB0001152853) t.n.v. Verspreiding Elisabethbode Dieren