De commissie Vorming & Toerusting verzameld een breed scala aan activiteiten en mogelijkheden voor u. De geboden onderwerpen zijn toegankelijk voor iedereen die hierin geïnteresseerd is. Ze zijn niet speciaal gebonden aan welke kerk dan ook.
De activiteiten vindt u, met bijbehorende informatie, terug in  de agenda van deze website.  We beseffen heel goed, dat het uiteindelijke resultaat vooral tot stand komt door de wijze waarop u wilt inhaken op het gebodene. Daar waar nodig wordt aanvullende informatie verschaft via de bekende kanalen, zoals zondagsbrieven, kerkbladen enz. Bij sommigen staat dat u zich moet aanmelden, dat kan tot één week voor de avond.