Nieuwjaarsgroet aan de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland i.v.m. Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar) op 19/20 september.

Een kaart van de Raad van Kerken Veluwezoom gaat naar de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland. Hierbij de tekst van deze nieuwjaarsgroet.

טובה שנה
Sjana Tova
Als kerkgemeenschappen aan de Veluwezoom wensen wij u, leden van de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland, een zoet en goed Nieuwjaar: Sjana tova!
Wij verheugen ons zeer met uw aanwezigheid in ons midden en ervaren dat als zeer inspirerend voor onze gemeenschappen en hun leden. Wij hopen dat dit wederzijds zo zal zijn.
Wij willen ook in het nieuwe jaar graag als broeders en zusters met u optrekken. Met deze wens drukken wij met hart en ziel onze verbondenheid met u, leden van de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland, uit en wel tot in lengte van jaren!

Dieren, 19 en 20 september 2020
Raad van Kerken Veluwezoom