Diaconie

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Dit is dan ook een van de kerntaken van de diaconie: het helpen van mensen die in de knel zitten en niet voor zichzelf kunnen opkomen, dichtbij en veraf.

Dat zien we ook verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.”

De Diaconie bestaat uit 6 diakenen die zijn vertegenwoordigd in de Kerkenraad.

De Diaconie is betrokken bij of vertegenwoordigd in onderstaande werkgroepen en organisaties:

Voor contact kunt u mailen naar: diaconie@pkndieren.nl

Voor de Diaconie is het volgende IBAN te gebruiken: NL75INGB000962850 t.n.v. Protestantse gemeente Dieren
KvK-nummer Diaconie: 76366367