Hieronder vindt u relevante adressen en de mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Ook treft u informatie over financiële zaken en over Kerknieuws, het nieuwsorgaan van de Protestante gemeente te Dieren. Heeft u informatie die op deze website geplaatst kan worden, stuur dan een mail naar de Publiciteitscommmissie .( t.a.v Edith de Lange, beheer website)

Rini van Dijkhuizen, ouderling communicatie, communicatie @ pkndieren . nl, tel: 06-30618049

Aanleveren kopij kerknieuws :

Kopij voor het volgende nummer, met verschijningsdatum zondag 27 oktober 2019 moet uiterlijk maandag 14 oktober 2019 vóór 18.00 uur binnen zijn bij:

kerknieuws@pkndieren.nl of devers@hetnet.nl
Postadres Kerknieuws Domeinlaan 2, 6952 HB Dieren.

En voor ook aanleveren voor de website: publiciteit@pkndieren.nl

Te laat ingeleverde kopij wordt alleen geplaatst als er vooraf overleg met Diny Evers is geweest, anders laten we het liggen tot de volgende maand.

Volgende datum inleveren kopij: 11-11-2019, nummer verschijnt op 24-11-2019

 

Ontmoetingskerk

Admiraal Helfrichlaan 54
6952 GJ Dieren
Telefoonnummer: 0313-416521

Predikanten en Kerkelijk werkers

Ds. C. Bochanen
tel.: 0570 – 618328 of 06-33 63 71 72
Werkdagen: maandag t/m vrijdag
tel. bereikbaar: tussen 08:45 – 09:15 uur.

Ds. F. Z. Ort
tijdelijk niet bereikbaar wegens ziekte

Jantine Groenewold-Mooibroek
Kerkelijk Jeugdwerker
Werkdagen: dinsdag en donderdag en wisselend in de avonden
bellen of appen: 06-16642291
email: jantinegroenewold@pkndieren.nl

Mw, Meinie Visser-Schram
Ouderenpastor
Werkdagen: dinsdag en woensdag
telefoon: 0316-280828 / 06-10436520
het best bereikbaar tussen 8.30 en 9.00 uur
email: m.visser@pkndieren.nl

Kerkelijk bureau/ledenadministratie/bijdragenadministratie

Domeinlaan 2
6952 HB Dieren
Telefoonnummer: 0313-416356, email-adres: kerkbureau@pkndieren.nl
Openingstijden: vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

Verstuur een bericht

Koster

Dhr. W. Eenink (Willy)
Willem Landrélaan 17
6952 DC Dieren
Telefoonnummer: 0313-416521

Verstuur een bericht

Kerkenraad

Dhr. J.K.C. de Pous (Johannes), voorzitter
Telefoonnummer: 0313-438 614

scriba: Mevr. J.(Joke) Hoevers-Honders; tel. 026-3030485

Verstuur een bericht

Pastorale Raad

)Mw M. Warner( Martie), voorzitter
Telefoonnummer: 06 42 84 04 78

Mw. H. Venema (Helma), secretariaat
Telefoonnummer: 06 23 42 04 49 

Verstuur een bericht

College van Diakenen

Mw. J. Hoevers (Joke), scriba
Telefoonnummer: 026-3030485

Hiervoor is het volgende IBAN te gebruiken: NL75INGB000962850 t.n.v. Protestantse gemeente Dieren

Verstuur een bericht

College van Kerkrentmeesters

Dhr . L (Lejon) Maaskant 
Telefoonnummer: 

Mw. J.Y. Buitenhek (Jolanda), secretariaat
Telefoonnummer: 0313- 414128

Verstuur een bericht

Dhr. H. Nijman (Henk), penningmeester
Telefoonnummer: 0313-413000

Verstuur een bericht

Voor de kerkelijke bijdragen is het volgende IBAN beschikbaar: NL61 RABO 0373 7179 38 t.n.v. Protestantse gemeente Dieren. Het oude bankrekeningnummer bij de SKG bank (NL78FVLB06xxx) is per 1 november 2018 vervallen!

Collectebonnen en giften

Collectebonnen zijn te bestellen per bank, IBAN NL72RABO0313603057. Graag bij de betaling vermelden welke bonnen het betreft, evenals uw huisadres.
De volgende bonnen zijn verkrijgbaar:
– 20 bonnen van € 0,50 = € 10,- per kaart
– 20 bonnen van € 1,00 = € 20,- per kaart
– 20 bonnen van € 1,50 = € 30,- per kaart

De collectebonnen worden niet bezorgd, maar liggen klaar bij het koffiebuffet in de kerk. De envelop kunt u ophalen voor aanvang van de zondagse dienst, of van maandag t/m donderdag bij aanwezigheid van de koster.

Verhuur kerkruimte

Het is -na overleg- mogelijk om kerkruimtes te huren, bijvoorbeeld voor het houden van een jaarvergadering of een reünie. Indien u hier interesse in heeft, neemt u dan contact op met de koster.

Verstuur een bericht

Autovervoer van en naar de kerk

Dhr. T.A. Pater (Tinus)
Telefoonnummer: 06-51836026

Dhr. C. Rijksen (Cees)
Telefoonnummer: 0313-420900 of 06-22957759

Kerknieuws abonnementenadministratie

Fam. Jonges
Telefoonnummer: 0313-415157

De abonnementsprijs bedraagt € 11,00 per jaar, voor postabonnees zijn de kosten € 38,50 per jaar. Betaling via de bank, IBAN NL95RABO0159627850 t.n.v. Kerknieuws Protestantse gemeente Dieren

Verstuur een bericht

Kerk in Actie

Uw bijdrage voor Kerk in Actie kunt u storten op IBAN NL75INGB000962850 van de diaconie o.v.v. “Kerk in Actie”

Verstuur een bericht

MEVE

Giften voor het werk van MEVE gaan via IBAN NL13RABO0177842725 t.n.v. MEVE Protestantse gemeente Dieren

Verstuur een bericht

Colofon en disclaimer

Colofon
De website wordt onderhouden door Edith de Lange, medewerker publiciteit.

Verstuur een bericht 

Privacy en disclaimer Bij een bezoek aan onze website registreren wij welke pagina´s u bezoekt, maar niet uw adres of emailadres – tenzij u deze naar ons communiceert.

De Commissie Publiciteit sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade die door het bezoeken van deze website en gelinkte websites kan ontstaan.