Hieronder vindt u relevante adressen en de mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Ook treft u informatie over financiële zaken en over Kerknieuws, het nieuwsorgaan van de Protestante gemeente te Dieren. Heeft u informatie die op deze website geplaatst kan worden, stuur dan een mail naar de Publiciteitscommmissie .( t.a.v Edith de Lange)

 

Aanleveren kopij Nieuwbrief  van de Protestantse Gemeente Zuidoost-Veluwezoom i.o.:

De nieuwsbrief verschijnt voortaan om de 14 dagen en vervangt de eerdere zondagsbrief van Dieren, de nieuwsbrief van Spankeren en de nieuwsbrief ‘Samen..Gaan’. In de nieuwsbrief zal vooral het actuele nieuws verschijnen, want het kerkblad beslaat daarvoor een te grote periode en is meer gericht op inspiratie en minder op tijdgebonden informatie. Er is een aparte redactie die deze brief samenstelt en uitgeeft. De medewerkers die, bij toerbeurt, de nieuwsbrief verzorgen zijn Elise Spaander, Evelien Schülski-Inia, Lidy te Hennepe, Margreet Buijs, Tineke van Middelkoop en Fred Haandrikman. Kopij kan door iedereen worden aangeleverd via het e-mailadres: samengaan.dierenspankeren@gmail.com
Inleveren kopij uiterlijk de woensdag voor de uitgiftedatum.

 

Iedereen kan een gratis abonnement op deze nieuwsbrief krijgen. In principe wordt de nieuwsbrief alleen via de e-mail verstuurd, maar voor mensen die geen computer hebben kan ook een papieren versie worden bezorgd. Alle abonnees die op de verzendlijsten stonden van de Samen..Gaan nieuwsbrief, de nieuwsbrief van Spankeren en de zondagsbrief van Dieren zijn overgezet naar de verzendlijst van deze nieuwe nieuwsbrief en krijgen automatisch de nieuwe nieuwsbrief toegestuurd. Mocht u hem nog niet ontvangen, of wilt u de nieuwsbrief graag bezorgd krijgen omdat u geen computer heeft, dan kunt u een e-mail sturen naar samengaan.dierenspankeren@gmail.com of bellen naar Fred Haandrikman 06-21 59 55 29.

Het Kerkblad Ingezoomd

De opzet van het nieuwe kerkblad is anders dan voorheen. Het zal in kleur verschijnen en in een iets groter formaat (17×24 cm). Frequentie 6x per jaar. Voor degenen kopij aanleveren blijft de mogelijkheid om via een Word-bestand of rechtstreeks in een e-mail kopij aan te leveren. Het centrale e-mailadres voor het aanleveren van kopij voor het kerkblad is (voorlopig) communicatie@pkndieren.nl. Zodra de nieuwe website beschikbaar is (na de fusie in mei 2023) zal er een nieuw e-mailadres komen.

 

De website

Kopij aanleveren kan via Edith de Lange, email: publiciteit@pkndieren.nl

Onderstaand vindt u relevante adressen en de mogelijkheden om contact met ons op te nemen:

[expand title=”Ontmoetingskerk”]Admiraal Helfrichlaan 54
6952 GJ Dieren
Telefoonnummer: 0313-416521

[/expand]

[expand title=”Predikanten en Kerkelijk werkers”]

Ds. Ronald Heins
werkdagen: maandag t/m donderdag
telefoon/whatsapp: 06-33047002
e-mail: rwheins@kpnplanet.nl

Ds. F. Z. Ort
tel.: 0313 – 414137 of in dringende gevallen 06-17 07 93 27
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag
tel. bereikbaar: tussen 09.00 – 09:30 uur en 12.30 -13.00 uur.
email: f.ort@pkndieren.nl

Jantine Groenewold-Mooibroek
Kerkelijk Jeugdwerker
Werkdagen: dinsdag en donderdag en wisselend in de avonden
bellen of appen: 06-16642291
email: jantinegroenewold@pkndieren.nl

Mw, Meinie Visser-Schram
Ouderenpastor
Werkdagen: dinsdag en donderdag
telefoon: 0316-280828 / 06-10436520
het best bereikbaar tussen 8.30 en 9.00 uur
email: m.visser@pkndieren.nl

[/expand]

[expand title=”Kerkelijk bureau/ledenadministratie/bijdragenadministratie”]Domeinlaan 2
6952 HB Dieren
Telefoonnummer: 0313-416356, email-adres: kerkbureau@pkndieren.nl
Openingstijden: vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

Verstuur een bericht

[/expand]

[expand title=”Koster”]Dhr. J. Laurman (Johan)
Telefoonnummer: 06-22498272

Verstuur een bericht

[/expand]

[expand title=”Kerkenraad”]Dhr. A. de Lange (Bert), voorzitter
Telefoonnummer: 0313-450963

scriba: dhr. F. Haandrikman ( Fred): tel 0313-422223

scriba: Mevr. J.(Joke) Hoevers-Honders (Joke); tel. 026-3030485

Verstuur een bericht

[/expand]

[expand title=”Pastorale Raad”] )Mw H. Plantinga ( Hetty), voorzitter

Mw. H. Venema (Helma), secretariaat
Telefoonnummer: 06 23 42 04 49 

Verstuur een bericht

[/expand]

[expand title=”College van Diakenen”]Mw. H.G. Pol-Hofman (Rita), scriba
Telefoonnummer: 06-13592083

Voor de Diakonie is het volgende IBAN te gebruiken: NL75INGB0000962850 t.n.v. Protestantse gemeente Dieren

KvK-nummer Diakonie: 76366367

Verstuur een bericht

[/expand]

[expand title=”College van Kerkrentmeesters”]Dhr . L (Lejon) Maaskant , voorzitter

Dhr. Kremer (Jacob), secretariaat
Telefoonnummer: 06-53368572

Verstuur een bericht

Dhr. C. te Hennepe (Cor), penningmeester
Telefoonnummer: 06-513 79 788

Verstuur een bericht

Voor de kerkelijke bijdragen is het volgende IBAN beschikbaar: NL61 RABO 0373 7179 38 t.n.v. Protestantse gemeente Dieren. 

KvK-nummer: 76366308

[/expand]

[expand title=”Collectebonnen en giften”]Collectebonnen zijn te bestellen per bank, IBAN NL72RABO0313603057. Graag bij de betaling vermelden welke bonnen het betreft, evenals uw huisadres.
De volgende bonnen zijn verkrijgbaar:
– 20 bonnen van € 0,50 = € 10,- per kaart
– 20 bonnen van € 1,00 = € 20,- per kaart
– 20 bonnen van € 1,50 = € 30,- per kaart

De collectebonnen worden niet bezorgd, maar liggen klaar bij het koffiebuffet in de kerk. De envelop kunt u ophalen voor aanvang van de zondagse dienst, of van maandag t/m donderdag bij aanwezigheid van de koster.

[/expand]

[expand title=”Digitaal bijdragen”]  Wijziging Givt App
Contant geld op zak hebben is lang niet meer vanzelfsprekend. Betalen doen we steeds vaker met de pinpas en ook het betalen met de smartphone komt steeds vaker voor. Deze ontwikkelingen zijn niet meer tegen te houden. In onze kerken gaan we met deze ontwikkeling mee, in de Ontmoetingskerk zijn we in 2019 gestart met digitaal collecteren door middel van een smartphone. Nu we zijn samengegaan wordt deze mogelijkheid ook in de Petruskerk en de Boskapel aangeboden. Dit systeem wordt gebruikt naast de gewone manier van
collecteren. Doneren met contant geld, collectebonnen en het overmaken naar de bankrekening kan dus ook en zal altijd mogelijk blijven. Deze nieuwe mogelijkheid kan in de kerk ook gebruikt worden zonder internetverbinding, de Givt-app doneert vanzelf zodra er weer wifi
is. Elders is een internetverbinding wel noodzakelijk. Ook is er een koppeling met onze online-uitzending via kerkdienst gemist.

Als u gebruik wilt maken van de nieuwe manier van collecteren is de Givt-app nodig. In de App Store en Google Play is de Givt-app gratis
voorhanden. U kunt na het downloaden direct uw e-mailadres en bankrekeningnummer invoeren en beginnen met geven. Uw verdere registratie kunt u ook op een later moment afronden.
Als u de aanmeldprocedure van de Givt-app heeft doorlopen komt u in een scherm waarin u voor 3 verschillende collecte doelen bedragen
kunt invullen. Het eerste bedrag is altijd voor de diaconale collecte, het tweede bedrag is dan voor de kerkelijke collecte en het derde bedrag is voor de deurcollecte. Dus dezelfde volgorde als dat ook de collectezakjes in de kerk rondgaan.
Als u doorgaat komt u in het scherm waarin u via de lijst van kerken onze gemeente kunt kiezen.
U kiest hier voor Prot. Gem. Zuidoost-Veluwezoom.
Volg verder de aanwijzingen op het scherm en u kunt, waar u ook bent en over internet beschikt, meedoen aan de collecte uit de kerk
In feite geeft u een opdracht voor incasso en na 2 a 3 werkdagen wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven.
Heeft u in de kerk niet de beschikking over het internet dan kunt u de telefoon langs de tweede collectezak halen en dan wordt ook uw gift
vastgelegd en automatisch verwerkt zodra u weer met internet verbonden bent.
Uw privacy is gegarandeerd, want het is absoluut niet mogelijk dat de penningmeester of wie dan ook kan zien wat u heeft bijgedragen aan de
collecte. In de drie kerkgebouwen is ook nog informatie voorhanden.

[/expand]

[expand title=”Verhuur kerkruimte”]Het is -na overleg- mogelijk om kerkruimtes te huren, bijvoorbeeld voor het houden van een jaarvergadering of een reünie. Indien u hier interesse in heeft, neemt u dan contact op met de koster.

Verstuur een bericht
[/expand]

[expand title=”Autovervoer van en naar de kerk”]Dhr. T.A. Pater (Tinus)
Telefoonnummer: 06-51836026

Dhr. C. Rijksen (Cees)
Telefoonnummer: 0313-420900 of 06-22957759

[/expand]

[expand title=”Kerkblad abonnementenadministratie”]Fam. Jonges
Telefoonnummer: 0313-415157

ABONNEMENTEN 2023 van het nieuwe kerkblad dat vanaf februari volgend jaar elke 2 maanden zal uitkomen.
Toen ik deze tekst schreef, waren nog niet alle gegevens bekend, maar het College van Kerkrentmeesters heeft in ieder geval de prijs voor een gewoon abonnement vastgesteld op € 16,00 per jaar. Naar schatting worden de portokosten € 13,00 per jaar, dus ik denk, dat een postabonnement € 29,00 per jaar gaat kosten.
Als u een jaarlijkse betalingsopdracht aan uw bank hebt gegeven of het bedrag liever zelf betaalt, dan verzoek ik u het desbetreffende bedrag zelf aan te passen. Hebt u een machtiging voor automatische incasso afgegeven, dan zal ik de bedragen zelf veranderen.
Ik hoop uw betaling spoedig tegemoet te mogen zien. In de loop van het jaar worden de andere bedragen geïncasseerd.
Met vriendelijke groeten,
Anton Jonges,
Administratie Kerkblad

Betaling via de bank, IBAN NL95RABO0159627850 t.n.v. Kerknieuws Protestantse gemeente Dieren

Verstuur een bericht
[/expand]

[expand title=”Kerk in Actie”]Uw bijdrage voor Kerk in Actie kunt u storten op IBAN NL75INGB000962850 van de diaconie o.v.v. “Kerk in Actie”

Verstuur een bericht
[/expand]

[expand title=”MEVE”]Giften voor het werk van MEVE gaan via IBAN NL13RABO0177842725 t.n.v. MEVE Protestantse gemeente Dieren

Verstuur een bericht
[/expand]

[expand title=”Colofon en disclaimer”]Colofon
De website wordt onderhouden door Edith de Lange, medewerker publiciteit.

Verstuur een bericht 

Privacy en disclaimer Bij een bezoek aan onze website registreren wij welke pagina´s u bezoekt, maar niet uw adres of emailadres – tenzij u deze naar ons communiceert.

De Commissie Publiciteit sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade die door het bezoeken van deze website en gelinkte websites kan ontstaan.

 

[/expand]