Onze kerk, de Ontmoetingskerk, staat aan de Admiraal Helfrichlaan 54 in Dieren. Dat is de plek waar we zondags samen komen tijdens de eredienst om God en elkaar te ontmoeten. De plek ook waar alle dagen van de week mensen op allerlei gebied actief zijn en omzien naar elkaar, zowel in de directe omgeving als wereldwijd, diaconaal en pastoraal. Hoe verschillend het kerkenwerk zich ook in onze gemeente aftekent en hoeveel diversiteit aan activiteiten er ook is, we ervaren duidelijk dat er gemeenschap en ontmoeting is. Deze gemeenschap is niet zomaar, onze gemeenschap wortelt in Jezus Christus. In Hem ligt het fundament van ons geloof.

Scholendienst (de Akker)

De Protestantse gemeente Dieren staat midden in de samenleving en is gemakkelijk benaderbaar. Mocht u van een of meer bezigheden meer willen weten of wilt u een gesprek en/of informatie, schroom niet om contact op te nemen. U kunt ons ook opzoeken in de Ontmoetingskerk. In het rooster erediensten en in de agenda kunt u lezen wat er te doen is wanneer. Er is een uitgebreid Vormings- en Toerustingsprogramma, waar iedereen aan mee kan doen, ook als u niet in Dieren woont. Overigens, bladert u in alle rust verder, onze website is de moeite waard om te bekijken.

Missie

De Protestantse gemeente Dieren is een bloeiende, actieve en veelkleurige gemeente met ca. vijftienhonderd leden. Onze missie: getuige zijn van Jezus Christus, opgestaan uit de dood (zie visienota PKN). Daarvan willen wij getuigen in vieren, dienen, leren, ontmoeten.
Drie doelstellingen zijn:

  • De Protestantse gemeente Dieren streeft ernaar om vanuit haar missie een betekenisvol onderdeel
    te zijn van de maatschappij om ons heen en dit ook actief uit te dragen;
  • Als kerk/gemeente inspelen op behoefte aan beleving door ook te appelleren aan oor (muziek), stem
    (interactie) en oog (visualiseren);
  • Als kerk/gemeente maken we onze keuzes vanuit de verscheidenheid van onze gemeente waar het gaat het om geloofsbeleving, leeftijdsfase en interesses.

 

De werkgroep Beleidsplan 2020-2022 is in september 2019 door de kerkenraad ingesteld met de opdracht leiding te geven aan het tot stand komen van een beleidsplan voor de komende drie jaar. Een beleidsplan voor drie jaar in plaats van de gebruikelijke vijf jaar, gezien de huidige ontwikkelingen naar meer samenwerking met onze buurgemeenten, emeritaat van een van de predikanten en de pensionering van de koster. 

Basis voor dit beleidsplan vormen Dromen, Durven, Doen (beleidsplan 2014-2019) , GelovenSamenDoen (eindrapportage van de werkgroep PgD 2025) en Jeugdwerk met Lef (jeugdbeleidsplan 2018) .

Klik op onderstaande link om het beleidsplan “Kerk bij de tijd,  Ruimte voor geloof, hoop en liefde” te lezen.

Beleidsplan 2020-2022

 

Het proces Samen.. Gaan

Op vrijdag 1 april 2022 wordt door de Protestantse gemeente Dieren en de Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noord-Oost een intentieverklaring om verder samen te gaan getekend met als einddoel een fusie van deze twee gemeenten.

De volledige intentieverklaring kunt u in onderstaande link lezen:

Intentieverklaring Samen..Gaan PG Dieren en HG Spankeren