De werkgroep Geloof en Maatschappij organiseert onder auspiciën van de Raad van Kerken Dieren e.o. vier of vijf maal per jaar een thema-avond. Deze werkgroep bestaat uit mensen van verschillende kerken en groeperingen en heeft zich ten doel gesteld belangrijke maatschappelijke vragen en ontwikkelingen te belichten, te doordenken en ter discussie te stellen. De avonden worden gehouden in de Ontmoetingskerk te Dieren en de data worden ruim van tevoren bekendgemaakt in o.a. kerk-, parochie- en streekbladen.

De opzet van de avonden is over het algemeen zo, dat er een deskundige is die een inleiding geeft op het thema. Daarna is gelegenheid van gedachten te wisselen met elkaar. Ook is er een muzikaal intermezzo.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Theo Keuper
telefoon: 0313-416103
e-mail: t.keuper@planet.nl