De Pastorale Raad is samen met de MEVE (ouderenwerk) verantwoordelijk voor
het bezoekwerk in de gemeente.
De Pastorale Raad bestaat uit predikanten, ouderlingen en pastoraal medewerkers.
De Raad komt ongeveer om de maand bij elkaar voor overleg en toerusting.
De Raad heeft een voorzitter en een secretaris

We zijn op weg van aanbodgericht pastoraat naar een nieuwe pastorale structuur met als
doel de onderlinge betrokkenheid te vergroten tussen gemeenteleden en het verlichten van
de huidige pastorale structuur. Vanaf 1 januari 2022 zullen we gaan werken volgens deze nieuwe structuur.

In het rapport Nieuwe Wegen Pastoraat vindt u alle informatie hierover.

Nieuwe Wegen Pastoraat_vastgesteld 16 nov ’21

Omschrijving van de teams_Pastoraat Nieuwe Wegen_def

Schematische voorstelling pastoraat def 2021