Pastoraat

De coördinatie van het pastoraat binnen onze gemeente vindt plaats binnen het Pastoraal Team. Dit team heeft een voorzitter en een secretaris en daarnaast hebben ouderlingen en een van de pastores zitting in het team. We hebben verschillende onderdelen van het pastoraat ondergebracht in teams, die zich richten op specifieke pastorale taken. We kennen de volgende teams:

Welkomstteam: verwelkomen van nieuwe leden in de gemeente en hen desgewenst introduceren in de gemeente.
Felicitatieteam: bezoeken van gemeenteleden jonger dan 76 jaar bij geboorte, huwelijk, jubilea en evt. andere hoogtijdagen, waarbij de leeftijd van 76 jaar stapsgewijs wordt opgetrokken naar 80 jaar.
Team zondagse bloemen: brengen van de zondagse bloemen bij gemeenteleden als blijk van betrokkenheid.
Bezoekteam (huidige MEVE): bezoeken van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 76 jaar (deze leeftijd wordt stapsgewijs opgetrokken naar 80 jaar) vanuit aanbodgericht pastoraat.
Jeugdraad: aanbieden van activiteiten voor jongeren tot ca. 26 jaar, incl. jeugdkerk, kindernevendienst en catechese. De jeugdraad fungeert als aanjager hiervan, de uitvoering ligt bij andere vrijwilligers. Daarnaast besteedt de jeugdraad aandacht aan persoonlijk pastoraat en aan hoogtijdagen voor deze leeftijdsgroep.
Ondersteuningsteam: ter ondersteuning van pastores en ouderlingen om hulp te verlenen bij problemen en vragen van maatschappelijke, sociale, materiële of geestelijke aard aan ieder die daarom vraagt: geloofs- en/of kerkgesprek en/of desgewenst bezoek. Eerste aanspreekpunt zijn de pastores.
Steunpunt: centraal punt voor meldingen m.b.t. omstandigheden waarbij pastorale bijstand gewenst is. Mensen die de weg rechtstreeks weten naar een van de teams of de pastor, kunnen vanzelfsprekend rechtstreeks contact opnemen. Het team houdt indien nodig contact met het kerkelijk bureau, met de verschillende teams en het Pastoraal Team en is voor melding vanuit de gemeente telefonisch of per email bereikbaar.

We zien pastoraat, omzien naar elkaar, als cement van de gemeente. Met andere woorden, pastoraat is een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allemaal. Naast de hierboven beschreven structuur in teams gaat het om de onderlinge ontmoeting/aandacht hebben voor elkaar onafhankelijk van de professionals en vrijwilligers. In onze gemeente zijn verschillende zgn. proeftuintjes: samen voor lange of kortere tijd een activiteit organiseren die tegemoet komt aan de behoefte tot ontmoeting en/of het delen van een gezamenlijke belangstelling. Het initiatief daartoe komt van gemeenteleden zelf. Mogelijk met wat opstarthulp van de coördinator uit het Pastoraal Team. Hierbij denken we bijv. aan wandelen, koken/eten, iemand te eten uitnodigen, filmgroep, mantelzorggroep, literaire groep, brei- of haakgroep. Her en der zijn al initiatieven gestart. Houd hiervoor de website in de gaten!

Contactgegevens
Voor vragen / opmerkingen aan het pastoraal team kunt u per e-mail contact opnemen: pastoraalteam@pkndieren.nl
Voor vragen / meldingen die u niet rechtstreeks bij een van de pastores of teams wil of kunt doen of waarvan u niet weet, bij wie u terecht kunt, kunt u contact opnemen met het steunpunt. Dit kan per e-mail of telefoon.
E-mail: steunpunt@pkndieren.nl
Telefoon: 0313 745518