De Pastorale Raad is samen met de MEVE (ouderenwerk) verantwoordelijk voor
het bezoekwerk in de gemeente.
De Pastorale Raad bestaat uit predikanten, ouderlingen en pastoraal medewerkers.
De Raad komt ongeveer om de maand bij elkaar voor overleg en toerusting.
De Raad heeft een voorzitter en een secretaris.

Voorzitter: Hetty Plantinga
Secretaris: Helma Venema