Memorabel afscheid van organist Piet van der Veen.
Bijna zeventig jaar is hij organist: Piet van der Veen. En hoewel hij het ongetwijfeld niet kan laten om achter het orgel plaats te blijven nemen was daar toch het moment dat hij afscheid nam als vaste organist van onze gemeente. De dienst van 27 augustus stond in het teken van dit moment.
Piet koos zelf alle liederen uit, om enkele daarvan, zoals ‘Fantasie für die Orgel zu vier Händen’, samen te spelen met zijn orgelvriend Piet Cnossen. Wat mooi dat zoveel gemeenteleden en familie en vrienden aanwezig waren; ook daaruit sprak de grote waardering voor Piet.
Na afloop van de dienst bedankte Bert de Lange, voorzitter van de kerkenraad, Piet namens alle gemeenteleden voor zijn grote trouw. ‘Piet verzaakte nooit, hij was er altijd en ook altijd bereid om waar nodig bij te springen.’ Zijn jarenlange inzet was voor de kerkenraad aanleiding om in samenspraak met de kerkrentmeesters een onderscheiding voor Piet aan te vragen. Deze unieke onderscheiding van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer van de Protestantse Kerk Nederland is voor leden die op een bijzondere wijze hebben bijgedragen aan het kerkenwerk. De onderscheiding werd van harte toegekend en zowel de bijbehorende speld en oorkonde werd onder luid – en staande – applaus aan Piet overhandigd.
Namens de collega-organisten bracht Hans Schimmel de waardering voor Piet’s vakmanschap over. Ook zij verrastten Piet met een uniek cadeau en wel een deel van een orgel.
Dominee Frans Ort, die in deze dienst voorging, sprak namens de pastores tot Piet. Frans heeft gedurende de hele periode dat hij in Dieren – en nu ook in Laag-Soeren en Spankeren – staat, gewerkt met Piet. En dat altijd met veel genoegen, vertelde Frans. Zoals een echte man van het Groninger land betaamt was Piet een man van weinig woorden maar is ieder woord en akkoord raak.
Piet, geweldig bedankt!