nieuws

Je bent hier: :/nieuws

Zondagsbrief 27 november 2022

Via onderstaande link kunt u de zondagsbrief inzien ZB 27-11-2022

Koor en Samenzangavond

KOOR- EN SAMENZANGAVOND TEN BATE VAN GROOT ONDERHOUD ORGEL ONTMOETINGSKERK Er wordt groot onderhoud gepleegd aan het orgel in de Ontmoetingskerk te Dieren. Dit is een kostbare zaak. Om de kosten te drukken wordt een koor- en samenzangavond georganiseerd. Op woensdag 7 december a.s. om 20.00 uur zullen de koren, verbonden aan de Ontmoetingskerk, een [...]

OPNIEUW GELOVEN

Een gesprekskring voor alle leeftijden voor wie op zoek is naar nieuwe geloofstaal Het geloof van vroeger is niet voor iedereen meer het geloof van vandaag. Oude zekerheden maakten plaats voor nieuwe inzichten. Maar deze nieuwe inzichten riepen nieuwe vragen op. Al met al maakten ze je niet zekerder, eerder onzekerder. Het geloof van toen [...]

Aktie Kersttas 2022

De kerken binnen DIANA in de gemeenten Rheden en Rozendaal organiseren in samenwerking met Stichting STRAK ook dit jaar weer de Actie Kersttas. Mensen die van een minimum inkomen moeten leven krijgen een kerstpakket met allerhande bruikbare etenswaren. Dit jaar kiezen wij wederom voor een pakket, hierdoor zal er geen inzameling van boodschappen plaatsvinden. Wij [...]

Uitnodiging gemeenteavond 24 november

De volgende gemeenteavond is al weer in aantocht. Deze hebben we al in Kerknieuws van oktober en via diverse kanalen aangekondigd maar graag attenderen we u nogmaals op deze avond die op donderdag 24 november a.s. plaats zal vinden in de Ontmoetingskerk (aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur). Samen met de werkgroep Beleidsplan is [...]

Kliederkerk een succes!

De Kliederkerk van zondagmiddag 13 november jl stond in het teken van de gelijkenis van Jezus uit de Bergrede: ‘Een wijs man bouwt zijn huis op de rots.’ Bij de ontdekplekken is iedereen actief bezig geweest met verschillende activiteiten rondom het thema. Zo zijn er fundamenten gebouwd van spaghetti en marshmallows, is getest hoe stevig [...]

Zondagsbrief 20 november 2022

Via onderstaande link kunt u de zondagsbrief van deze week inzien. Tevens vindt u onderstaand het gebed van de week. ZB 20-11-2022 GEBED VAN DE WEEK Lieve God, Zoveel kaarsen, zoveel namen en in mijn gedachten de namen van geliefden die ik moest loslaten: moeder, vader, vriend – zo dichtbij weer even deze dagen zo [...]

De XX-eeuw – Kerk zijn aan de Veluwezoom

In de serie losse beschouwingen over de veranderde wereld in de afgelopen eeuw zal op 23 november aanstaande een avond plaatsvinden over de manier waarop de kerken zijn omgegaan met de veranderde opvattingen. Als reacties op de secularisatie (kerkverlating) en op de veranderde manier waarop we het kerk-zijn hebben vormgegeven, zijn onze kerken in de [...]

Zondagsbrief 13 november 2022

Via onderstaande link kunt u de zondagsbrief inzien ZB 13-11-2022   GEBED VAN DE WEEK Eeuwige, Deze week scheen de maan zo vol en helder dat ik mijn ogen er niet vanaf kon houden. De nacht lichtte op en ik voelde mij zomaar zo verbonden met al die andere mensen dichtbij en verder weg die [...]

Nieuwe predikant en nieuwe naam gemeente

Beste gemeenteleden en belangstellenden, In bijgaande Nieuwsbrief blikken we terug op de gemeenteavond van 3 november waar de kandidaat voor de functie van predikant, ds. Ronald Heins uit Zutphen, is voorgesteld en verkozen. En de naam van de nieuwe gemeente is bekendgemaakt: Protestantse gemeente Zuidoost-Veluwezoom (te Dieren-Laag Soeren en Spankeren). Daarnaast wordt u uitgenodigd voor [...]