De uitvoering van Actie Kersttas ziet er dit jaar vanwege de coronamaatregelen anders uit. In plaats van een inzameling van levensmiddelen binnen de kerken in de gemeenten Rheden en Rozendaal, zullen de producten dit jaar centraal ingekocht en ingepakt worden. Op deze manier kunnen Stichting Diana en Stichting Strak toch veel mensen met een minimuminkomen een goed gevuld pakket aanbieden voor de feestdagen.

En dat dit zeer welkom is, blijkt ieder jaar weer uit de vele blije, positieve en soms ontroerende reacties bij de uitgifte. Dit jaar is de vraag naar een kersttas nog groter dan andere jaren. Het aantal aanmeldingen dat is binnengekomen is ongekend hoog. Daar zal ongetwijfeld de corona-crisis een rol in spelen. Veel mensen zijn financieel hard geraakt door de crisis en hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. We willen er dan ook alles aan doen om 2020 met een lichtpuntje te kunnen laten eindigen.

Om zoveel mogelijk huishoudens een kerstpakket te kunnen geven, zijn we dit jaar dus meer dan ooit afhankelijk van donaties. Enerzijds door het wegvallen van de inzameling van levensmiddelen, anderzijds door de groeiende vraag om een pakket. Daarom willen we u hierbij vragen om in plaats van levensmiddelen dit jaar een financiële bijdrage te geven.

Deze kunt u overmaken op:
NL82 ABNA 0503231592 t.n.v. Stichting Strak o.v.v. Actie Kersttas 2020.

We hopen weer op u te mogen rekenen.

Alvast hartelijk dank.
Tinus Pater Jurriën Kruk & Elise Spaander
Stichting Diana en Stichting Strak